Tin tức
Thứ 3, Ngày 18/07/2017, 10:00
Ủy ban nhân dân tỉnh công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/07/2017
Ngày 11/7/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1860/QĐ-UBND công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã.

          Trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương. Sở Tư pháp đã cập nhật, rà soát thủ tục hành chính và xây dựng nội dung 22 thủ tục hành chính (10 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; 11 thủ tục hành chính giữ nguyên; 01 thủ tục hành chính bãi bỏ) trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công bố các nội dung sau:

          - Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung: 10 TTHC, trong đó:

                    + Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp: 08 thủ tục hành chính (Lĩnh vực Hành chính tư pháp 06 TTHC; lĩnh vực Nuôi con nuôi 02 TTHC)

                    + Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã: 02 thủ tục hành chính (Lĩnh vực Nuôi con nuôi)

          - Thủ tục hành chính giữ nguyên: 11 TTHC, trong đó:

                    + Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp: 02 TTHC (Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật).

                  + Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện: 03 TTHC (Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật: 02 TTHC; Lĩnh vực Hòa giải cơ sở: 01 TTHC).

                  + Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã: 06 TTHC (Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật: 02 TTHC; Lĩnh vực Hòa giải cơ sở: 04 TTHC)

          ​- Thủ tục hành chính bị bãi bỏ: 01 thủ tục hành chính (Lĩnh vực Nuôi con nuôi)

          Quyết định 1860/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung các Quyết định: Quyết định số 298/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hành chính tư pháp, hộ tịch, bổ trợ tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân cấp xã; Quyết định số 695/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 của  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bổ trợ tư pháp, Hành chính tư pháp, Nuôi con nuôi, Khiếu nại, Tố cáo, Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và Thay thế Quyết định số 1800/QĐ-UBND ngày 12/7/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính mới trong các lĩnh vực Bồi thường nhà nước, Phổ biến giáo dục pháp luật, Hòa giải cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp./.

          Đính kèm:  Tải về QD 1860 UBND TINH BD.PDF

Lượt người xem:  Views:   1162
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio