Văn bản Chỉ đạo điều hành
10/QĐ-HĐND8 
Số Ký hiệu:
10/QĐ-HĐND8 
Ngày ban hành:
// 
Người ký:
 
Cơ quan ban hành:
HDND 
Loại văn bản:
Thông báo 
Ngày có Hiệu lực:
// 
Trích yếu:
Quyết định Thành lập Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình và kết quả thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh
 
Nội dung Tập tin Đính kèm: