Văn bản Chỉ đạo điều hành
V/v báo cáo thống kê tài khoản trên Phần mềm quản lý công chứng và tra cứu công chứng 
Số Ký hiệu:
CV 1363 
Ngày ban hành:
11/08/2020 
Người ký:
Nguyễn Anh Hoa - Giám đốc Sở Tư pháp 
Cơ quan ban hành:
 
Loại văn bản:
Báo cáo 
Ngày có Hiệu lực:
11/08/2020 
Trích yếu:
V/v báo cáo thống kê tài khoản trên Phần mềm quản lý công chứng và tra cứu công chứng 
Nội dung Tập tin Đính kèm: