Văn Bản Dự Thảo
Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
12/05/2017  
Ngày kết thúc:
12/06/2017  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:
 
Nội dung:


Tải dự thảo Nghị Quyết: NQ2.rar

 
Danh sách Góp ý