Văn Bản Dự Thảo
góp ý dự thảo Quy chế phối hợp lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
11/04/2017  
Ngày kết thúc:
24/04/2017  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:
 
Nội dung:
Danh sách Góp ý