Văn Bản Dự Thảo
Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ một số Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành liên quan đến lĩnh vực phí, lệ phí 
Ngày bắt đầu:
01/11/2016  
Ngày kết thúc:
01/11/2016  
Loại văn bản:
Quyết định
Trích yếu:

Dự thảo Quyết định về việc bãi bỏ một số Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành liên quan đến lĩnh vực phí, lệ phí

 
Danh sách Góp ý