Văn Bản Dự Thảo
Dự thảo Nghị quyết về việc áp dụng các quy định pháp luật về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
28/10/2016  
Ngày kết thúc:
26/11/2016  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

Dự thảo Nghị quyết về việc áp dụng các quy định pháp luật về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân  tỉnh Bình Dương​

 
Danh sách Góp ý