Văn Bản Dự Thảo
Dự thảo Nghị quyết về việc quy định mức thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương 
Ngày bắt đầu:
28/10/2016  
Ngày kết thúc:
26/11/2016  
Loại văn bản:
Nghị quyết
Trích yếu:

​về việc quy định mức thu, nộp lệ phí  hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương​

 
Nội dung:
Danh sách Góp ý