Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Hỏi về luật đất đai
Người gửi: Ngô Anh Phương Ngày gửi: 21/9/2018 13:35:56 PM
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Số lượt người xem: 1799
Nội dung: Hỏi về luật đất đai
Thông tin phản hồi
Người trả lời: Ngô Hoàng Nam
Ngày trả lời: 18/6/2019 10:29:26 AM
Trả lời: Văn phòng Sở Tư pháp Bình Dương thông tin đến anh như sau: hiện tại, thông tin của anh chưa được đầy đủ. Anh vui lòng gửi lại thông tin hoặc gọi đến Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương qua số 02743.833.447 để được hướng dẫn cụ thể. Trân trọng!