Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Thi chuyển ngạch
Người gửi: VÕ THỊ NGỌC DUNG Ngày gửi: 8/12/2016 15:54:44 PM
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác Số lượt người xem: 985
Nội dung: Năm 2008 tôi thi đậu công chức ngạch CV cao đẳng công tác tại cơ quan Thanh tra cấp huyện, năm 2013 tôi có bằng đại học luật, tôi đã học xong lớp QLNN ngạch CV. Từ năm 2013 đến nay tôi vẫn nhận lương cao đẳng vì chờ được thi chuyển ngạch. Tôi muốn hỏi khi nào Sở TP mới tổ chức thi chuyển ngạch? Tôi cảm thấy rất thiệt thòi vì có bằng ĐH mà vẫn nhận lương CĐ, chưa chuyển ngạch tôi chưa được công nhận Thanh tra viên, hs lương hiện tại của tôi là 2.72 so với nhân viên mới tuyển dụng (hs 2.34) tôi chỉ hơn họ 1 bậc lương.
Thông tin phản hồi
Người trả lời: Văn phòng Sở Tư pháp
Ngày trả lời: 14/12/2016 10:34:01 AM
Trả lời: Theo quy định tại Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 23/3/2015 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương thì Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương không có chức năng tổ chức thi chuyển ngạch cho công chức. Trường hợp của Chị có thể liên hệ với Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương để được hướng dẫn.​