Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Lý lịch tư pháp cho người nước ngoài
Người gửi: Nguyễn Ngọc Quý Ngày gửi: 13/7/2016 12:15:42 PM
Lĩnh vực: Lý lịch tư pháp Số lượt người xem: 1729
Nội dung: Em chào anh/chị! em muôn được hỏi về thủ tục làm lý lịch tư pháp cho người nước ngoài chuyển sang công ty mới làm việc ạ? Người này đã tạm trú ở việt nam thì chỉ cần làm lý lịch tư pháp việt nam thôi là được phải không ạ?
Thông tin phản hồi
Người trả lời: Phòng Hành chính Tư pháp
Ngày trả lời: 6/12/2016 09:43:19 AM
Trả lời:

Theo Điều 45 Luật Lý lịch tư pháp quy định về thủ tục yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp số 1:

“1.Người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp nộp Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp và kèm theo các giấy tờ sau đây:

a) Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

b) Bản chụp sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

2. Cá nhân nộp Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp và các giấy tờ kèm theo tại các cơ quan sau đây:

a) Công dân Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi thường trú; trường hợp không có nơi thường trú thì nộp tại Sở Tư pháp nơi tạm trú; trường hợp cư trú ở nước ngoài thì nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú trước khi xuất cảnh;

b) Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú; trường hợp đã rời Việt Nam thì nộp tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.

3. Cá nhân có thể uỷ quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật; trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì không cần văn bản ủy quyền”.

Như vậy, trường hợp người nước ngoài yêu cầu cấp Phiếu LLTP thì khi nộp bản chụp hộ chiếu, sổ tạm trú, giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu. Trường hợp không có bản chính để đối chiếu thì nộp bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật.

Trường hợp cá nhân ủy quyền cho người khác (không phải là cha, mẹ, vợ, chồng, con) làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì phải có văn bản ủy quyền. Văn bản ủy quyền phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật. Trường hợp người ủy quyền là người nước ngoài đã rời Việt Nam thì phải có văn bản ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật nước mà người đó là công dân hoặc thường trú và phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt.

Về phương thức nộp hồ sơ và nhận kết quả, người yêu cầu cấp phiếu LLTP có thể chọn một trong những cách thức sau:

- Nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ yêu cầu qua dịch vụ bưu chính; nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp hoặc nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính;

- Đăng ký cấp Phiếu LLTP trực tuyến (Nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ yêu cầu qua dịch vụ bưu chính); nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp hoặc nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính;

- Nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trực tuyến và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tư pháp.