Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: Làm lý lịch tư pháp cho người nước ngoài
Người gửi: nguyễn ngọc quý Ngày gửi: 21/6/2016 09:14:22 AM
Lĩnh vực: Lý lịch tư pháp Số lượt người xem: 1216
Nội dung: Dạ, em chào Anh/Chị ạ, bên em có một người nước ngoài muốn làm lý lịch tư pháp thì em cần phải dùng những thủ tục, hồ sơ gì ạ? có cần phải dùng mẫu tờ khai ủy quyền không ạ? người đó đã tạm trú ở việt nam lâu rồi ạ!
Thông tin phản hồi
Người trả lời: Phòng Hành chính Tư pháp
Ngày trả lời: 6/12/2016 09:34:39 AM
Trả lời:

Theo Điều 45 Luật Lý lịch tư pháp quy định về thủ tục yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp số 1:

 “1.Người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp nộp Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp và kèm theo các giấy tờ sau đây:

a) Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

b) Bản chụp sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

2. Cá nhân nộp Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp và các giấy tờ kèm theo tại các cơ quan sau đây:

a) Công dân Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi thường trú; trường hợp không có nơi thường trú thì nộp tại Sở Tư pháp nơi tạm trú; trường hợp cư trú ở nước ngoài thì nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú trước khi xuất cảnh;

b) Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam nộp tại Sở Tư pháp nơi cư trú; trường hợp đã rời Việt Nam thì nộp tại Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.

3. Cá nhân có thể uỷ quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật; trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì không cần văn bản ủy quyền”.

Như vậy, trường hợp người nước ngoài yêu cầu cấp Phiếu LLTP thì khi nộp bản chụp hộ chiếu, sổ tạm trú, giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu. Trường hợp không có bản chính để đối chiếu thì nộp bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật.

Trường hợp cá nhân ủy quyền cho người khác (không phải là cha, mẹ, vợ, chồng, con) làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp phải có văn bản ủy quyền. Văn bản ủy quyền phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật. Trường hợp người ủy quyền là người nước ngoài đã rời Việt Nam thì phải có văn bản ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật nước mà người đó là công dân hoặc thường trú và phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt. Trường hợp cá nhân ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì dùng mẫu tờ khai số 04/2013/TT-LLTP theo thông tư 16/2013/TT-BTP ngày 11/11/2013 của Bộ Tư pháp.

Để biết thêm về trình tự, thủ tục cấp Phiếu LLTP tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương, cá nhân, tổ chức có thể truy cập vào trang hành chính công Bình Dương theo địa chỉ: http://dichvucong.binhduong.gov.vn hoặc liên hệ qua số điện thoại 0650.3865060 hoặc 0650.3820705./.