Thông tin câu hỏi
Thông tin ý kiến
Chủ đề: GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN
Người gửi: NGUYỄN HIỀN GIA BẢO Ngày gửi: 5/10/2016 21:40:26 PM
Lĩnh vực: Hộ tịch Số lượt người xem: 2668
Nội dung: Tôi xin hỏi quý sở như sau: Tôi có hộ khẩu từ 1998 đến năm 2010 có đăng ký hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Thọ ( Chưa kết hôn với ai tại địa phương ) Từ năm 2011 đến 2013 tôi đăng ký thường trú tại Thị xã Bến Cát Bình Dương ( Chưa kết hôn với ai tại địa phương ) Từ năm 2014 đến năm 2016 tôi đăng ký hộ khẩu thường trú tại thị xã Thuận an Bình dương ( Chưa đăng ký kết hôn với ai tại địa phương ) Tôi có làm thủ tục vay thế chấp ngân hàng, có tới phòng công chứng số 2 Bình Dương để làm thủ tục và trình 03 giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của 3 địa phương trên cấp để được công chứng hợp đồng nhưng công chứng viên không đồng ye và họ yêu cầu là bên TX Thuận AN phải xác nhận hợp nhất 03 xác nhận tình trạng hôn nhân trong một tờ giấy theo nghị định 2015 của CP như vậy có đúng không. Tôi có về Phòng tư pháp nơi cư trú hiện tại họ nói chỉ xác nhận thời gian thực tế tại địa phương. Tôi thấy rất bất bình vì công chứng viên không công chứng cho tôi. Thông tin thêm ( 03 giấy xác nhận tình trạng độc thân của tôi vừa mới được cấp tại 3 nơi và hoàn toàn hợp lệ thì vì lý do gì mà phòng công chứng số 2 lại không đồng ý công chứng cho tôi lại yêu cầu phòng tư pháp phải gộp 3 xác nhận trong 1 tờ ). Khi tôi về phòng tư pháp tại địa phương hiện nay đang cư trú họ lại không xác nhận và trả lời với tôi rằng họ chỉ biết xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú của tôi vì những nơi cư trú trước đây đã cấp cho tôi rồi. Kính mong quý sở thông tin Tôi Chân thành cảm ơn!
Thông tin phản hồi
Người trả lời: Phòng Hành chính Tư pháp
Ngày trả lời: 14/11/2016 10:10:55 AM
Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định 123/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch thì thẩm quyền cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân thuộc về UBND cấp xã, nơi thường trú của công dân Việt Nam.

          Tại Điều 25 Thông  tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16/11/2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP thì phạm vi cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân bao gồm cả việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian thường trú trước đây. Đồng thời, Khoản 4 Điều 22 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch đối với trường hợp người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân đã từng đăng ký thường trú tại nhiều nơi khác nhau, thì người đó có trách nhiệm chứng minh về tình trạng hôn nhân của mình. Trường hợp người đó không chứng minh được thì công chức tư pháp-hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó đã từng đăng ký thường trú tiến hành kiểm tra, xác minh về tình trạng hôn nhân của người đó. Trường hợp này, nếu Ông/bà đã chứng minh được tình trạng hôn nhân trong thời gian cư trú tại nơi thường trú trước đây thì UBND cấp xã nơi Ông/bà đang thường trú sẽ cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho Ông/bà từ khi đủ tuổi kết hôn đến thời điểm hiện tại và lưu lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân do Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường  trú trước đây cấp. Căn cứ vào quy định trên, trong trường hợp này, Ông/bà liên hệ tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú hiện tại để yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của mình trong khoảng thời gian từ khi đủ tuổi kết hôn đến thời điểm hiện tại và nộp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân  trong thời gian cư trú tại nơi thường trú trước đây./.