Quốc tịch
Thứ 6, Ngày 03/04/2020, 14:00
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Công văn triển khai thực hiện nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quốc tịch Việt Nam
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/04/2020 | Phòng HCTP&QLXLVPHC

Để triển khai có hiệu quả Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật quốc tịch Việt Nam, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của Nghị định, ngày 26/3/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương có Công văn số 1403/UBND-NC ngày 26/3/2020 gửi các Sở, ngành, công an tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu thực hiện một số nội dung sau:

Ngày 03/02/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 16/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật quốc tịch Việt Nam. Để bảo đảm triển khai Nghị định số 16/2020/NĐ-CP được kịp thời, thống nhất, đúng quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các Sở, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, thành phố:

Phổ biến, quán triệt việc thực hiện Nghị định số 16/2020/NĐ-CP đến công chức, viên chức và các cơ quan, đơn vị có liên quan, trong đó lưu ý một số điểm mới của Nghị định số 16/2020/NĐ-CP như sau:

+ Thứ nhất, tại khoản 1 Điều 4 Nghị định quy định: Kể từ ngày Quyết định cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam của một người có hiệu lực pháp luật, giấy tờ quy định tại Điều 11 của Luật quốc tịch Việt Nam đã cấp cho người đó không còn giá trị chứng minh quốc tịch Việt Nam. Vì vậy, nếu những người này vẫn cố tình sử dụng những giấy tờ quy định tại Điều 11 để chứng minh quốc tịch Việt Nam thì sẽ bị xử lý theo quy định tại khoản 2 Điều 6 của Nghị định.

+ Thứ hai, tại Điều 5 của Nghị định số 16/2020/NĐ-CP quy định về việc sử dụng quốc tịch của công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài trong quan hệ với cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam: Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chỉ công nhận quốc tịch Việt Nam đối với công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài trong quan hệ với cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác. Thực hiện quy định này, kể từ ngày 20/3/2020 trên tất cả các giấy tờ có mục ghi "quốc tịch" do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài chỉ được ghi "quốc tịch Việt Nam"; tuyệt đối không ghi thêm quốc tịch nước ngoài của người đó, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

2. Sở Tư pháp:

- Tham mưu triển khai thực hiện các công việc của Ủy ban nhân dân tỉnh trong lĩnh vực quốc tịch theo quy định tại Nghị định số 16/2020/NĐ-CP. Trong đó, lưu ý thực hiện tốt các điểm mới của Nghị định về việc tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho nhập Quốc tịch Việt Nam bảo đảm trang trọng, ý nghĩa.

- Thụ lý các hồ sơ về quốc tịch theo đúng thẩm quyền được giao tại Luật Quốc tịch Việt Nam và Nghị định số 16/2020/NĐ-CP. Việc thụ lý hồ sơ và trả kết quả các việc về quốc tịch thực hiện theo đúng quy định tại Điều 3 Nghị định số 16/2020/NĐ-CP. Đối với hồ sơ xin nhập, xin trở lại quốc tịch Việt Nam đồng thời xin giữ quốc tịch nước ngoài, Sở Tư pháp chỉ được thụ lý nếu người có yêu cầu đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 19, Điều 23 Luật quốc tịch Việt Nam và Điều 9, Điều 14 của Nghị định số 16/2020/NĐ-CP. Không thụ lý những hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện để giữ quốc tịch nước ngoài.

3. Công an tỉnh:

- Đề nghị tổ chức, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị định số 16/2020/NĐ-CP đến công an cấp huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

- Phối hợp với cơ quan tư pháp địa phương xác minh, làm rõ về thông tin nhân thân, thông tin hộ tịch trong trường hợp cần thiết.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời tổng hợp, báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn.​

Lượt người xem:  Views:   1587
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio