Hộ tịch
Thứ 6, Ngày 26/04/2024, 23:00
Công văn số 918/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 25/4/2024 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc giải đáp một số nội dung liên quan đến dịch vụ công liên thông theo Đề án 06
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/04/2024 | Phòng HCTP&QLXLVPHC

Thực hiện Văn bản số 2084/VPCP-KSTT ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 432/KH-UBND ngày 16/8/2023 của UBND tỉnh về triển khai dịch vụ công liên thông "Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 06 tuổi" và "Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng" trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Căn cứ chức năng được giao, Sở Tư pháp; Phòng Tư pháp, Cơ quan đăng ký hộ tịch cấp huyện đã quan tâm, chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo chất lượng và tiến độ yêu cầu.

Qua nắm bắt tại một số địa phương, trong quá trình thực hiện, còn phát sinh một số vướng mắc. Vì vậy, sau khi nghiên cứu các quy định pháp luật, hướng dẫn của Tổ công tác Đề án 06 của Trung ương và của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp gửi Bảng tổng hợp giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Nhóm liên thông thủ tục hành chính theo Đề án 06 đến Phòng Tư pháp cấp huyện để tham mưu triển khai thực hiện trên trên địa bàn.

Tải về CV_918_HCTP.signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   62
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio