Hộ tịch
Thứ 6, Ngày 15/09/2023, 22:00
Công văn số 1547/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 18/8/2023 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc triển khai thực hiện các quy định của Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023 và đẩy mạnh thực hiện liên thông 02 nhóm TTHC liên quan đến ĐKKS, ĐKKT
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/09/2023 | Phòng HCTP&QLXLVPHC

Thực hiện Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023 của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến và Công văn số 3601/BTP-HTQTCT ngày 10/8/2023 của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện các quy định của Thông tư số 03/2023/TT-BTP ngày 02/8/2023 và đẩy mạnh thực hiện liên thông 02 nhóm TTHC liên quan đến ĐKKS, ĐKKT, Sở Tư pháp ban hành Công văn số 1547/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 18/8/2023 đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo triển khai một số nội dung.

Tải về CV_1547_HCTP.signed.pdf


Lượt người xem:  Views:   169
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio