Hộ tịch
Thứ 4, Ngày 16/11/2022, 22:00
Công văn số 2106/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 08/11/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc một số nội dung cần lưu ý đối với nghiệp vụ đăng ký khai sinh trên Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/11/2022 | Phòng HCTP&QLXLVPHC

​Thực hiện Công văn số 985/HTQTCT-HT ngày 02/11/2022 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực - Bộ Tư pháp về một số nội dung cần lưu ý đối với nghiệp vụ đăng ký khai sinh trên Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử. Để việc đăng ký khai sinh, cấp số định danh cá nhân được đồng bộ, thống nhất, tránh phát sinh lỗi, để nghị Phòng Tư pháp cấp huyện thực hiện và tham mưu cho UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện một số nội dung sau:

- Chỉ gửi yêu cầu cấp Số định danh cá nhân đối với những trường hợp đăng ký khai sinh mới cho trẻ em, có ngày sinh từ ngày 01/01/2016 đến nay; không gửi yêu cầu cấp số định danh cá nhân đối với những trường hợp nhập lại thông tin đăng ký khai sinh đã có trong Sổ đăng ký khai sinh (số hóa Sổ hộ tịch), đăng ký lại khai sinh, đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân mà thay thế bằng thao tác sử dụng hàm (API) tra cứu số định danh cá nhân khi có hướng dẫn triển khai trên hệ thống.

- Thực hiện thao tác "Gửi xin số định danh cá nhân" đối với những trường hợp "có lỗi ngày sinh trước ngày 01/7/2021" theo hướng dẫn trên Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý hộ tịch điện tử; tuyệt đối không nhập lại trường hợp hồ sơ đang báo lỗi, làm phát sinh dữ liệu trùng.

- Đối với trường hợp đã cấp Giấy khai sinh mà chưa có số định danh cá nhân, nay đã được cấp thì thực hiện bổ sung số định danh cá nhân theo hướng dẫn tại Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 01/2022/TT-BTP ngày 04/01/2022 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020 của chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến.

Tải về CV_2106_HCTP.signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   554
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio