Hộ tịch
Thứ 6, Ngày 16/12/2022, 21:00
Công văn số 2246/STP-HCTP&QLXLVPHC ngày 25/11/2022 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương về việc thực hiện Kế hoạch số 143KH-TCTTKĐA ngày 18/11/2022 của Tổ công tác triển khai nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/12/2022 | Phòng HCTP&QLXLVPHC

Thực hiện Kế hoạch số 5941 ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phối hợp triển khai "Cao điểm 45 ngày đêm" thực hiện các nhiệm vụ của đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc giai giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là đề án 06) trên địa bàn tỉnh và và để triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 143/KH-TCTTKĐA ngày 18/11/2022 của Tổ công tác triển khai nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đề nghị:

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tập trung quán triệt triển khai thực hiện nghiêm: Đề án 06, Kế hoạch số 143/KH-TCTTKĐA ngày 18/11/2022 của Tổ công tác triển khai nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh; các Kế hoạch, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Chỉ đạo Phòng Tư pháp thường xuyên theo dõi, hướng dẫn cán bộ Tư pháp - hộ tịch cấp xã trên địa bàn phối hợp với lực lượng công an và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nhiệm vụ về nhập dữ liệu hộ tịch trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bám sát nội dung theo Kế hoạch số 143/KH-TCTTKĐA ngày 18/11/2022.

2. Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố

- Theo dõi, hướng dẫn cán bộ Tư pháp - hộ tịch cấp xã trên địa bàn phối hợp với các đơn vị có liên quan trên cơ sở xác định rõ vai trò, chức năng của Tư pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ: cung cấp thông tin Sổ hộ tịch, rà soát, đối sánh dữ liệu tại địa phương, qua đó đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất giữa cơ sở dữ liệu hộ tịch và cơ sở dữ liệu dân cư.

Trường hợp, nếu phát hiện thông tin chưa chính xác hoặc chưa thống nhất thì cần kiểm tra kỹ hồ sơ, Sổ đăng ký hộ tịch (được lưu trữ tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã) và căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 14 [1], khoản 2 Điều 60 Luật Hộ tịch[2]; khoản 1, khoản 2 Điều 2 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch; Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 87/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định về cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, đăng ký hộ tịch trực tuyến để xử lý, bảo đảm phù hợp theo đúng quy định của pháp luật hộ tịch[3].

- Tổng hợp, báo cáo nhanh kết quả, các khó khăn, vướng mắc (nếu có) gửi về Phòng HCTP&QLXLVPHC - Sở Tư pháp, định kỳ thứ 6 hàng tuần qua địa chỉ email: phonghctpbd@binhduong.gov.vn.

3. Những điểm cần lưu ý

- Sổ hộ tịch là căn cứ pháp lý để lập, cập nhật, điều chỉnh thông tin hộ tịch của cá nhân trong cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, được lưu trữ vĩnh viễn theo quy định của pháp luật (khoản 1 Điều 58 của Luật Hộ tịch). Vì vậy, trong quá trình cung cấp Sổ hộ tịch, các giấy tờ, tài liệu hộ tịch cần bảo quản, giữ gìn Sổ hộ tịch theo đúng quy định. Đặc biệt liên quan đến việc điều chỉnh thông tin không trùng khớp đảm bảo theo quy định pháp luật.

- Đảm bảo nguyên tắc quản lý khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch (Sổ hộ tịch và Cơ sở dữ liệu hộ tịch) theo quy định tại Điều 61 của Luật Hộ tịch: tính bảo mật, bảo đảm an toàn; bảo đảm bí mật cá nhân.

- Trong thời gian tới, ngành Tư pháp tiếp tục thực hiện số hóa Sổ hộ tịch theo Nghị định số 87/2020/NĐ-CP; hướng dẫn của Bộ Tư pháp và Kế hoạch số 1828/KH-UBND tỉnh Bình Dương ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh Bình Dương về thực hiện số hóa hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bình Dương. ​

[1] Nội dung đăng ký khai sinh quy định tại khoản 1 Điều này là thông tin hộ tịch cơ bản của cá nhân, được ghi vào Sổ hộ tịch, Giấy khai sinh, cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Hồ sơ, giấy tờ của cá nhân liên quan đến thông tin khai sinh phải phù hợp với nội dung đăng ký khai sinh của người đó.

[2] Trường hợp thông tin trong Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư khác với thông tin trong Sổ hộ tịch thì phải điều chỉnh cho phù hợp với Sổ hộ tịch.

[3] Bộ Tư pháp, Bộ Công an có trách nhiệm hướng dẫn cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử kiểm tra, xác minh, bảo đảm thống nhất các thông tin giữa hai Cơ sở dữ liệu, bảo đảm hồ sơ, giấy tờ của cá nhân liên quan đến thông tin khai sinh phải phù hợp với nội dung đăng ký khai sinh của cá nhân theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Luật hộ tịch.

  Tải về CV_2246_HCTP.signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   657
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio