Bồi thường nhà nước
Thứ 4, Ngày 07/12/2016, 17:00
thông tư số 13/2015/tt-btp ngày 29/9/2015 của bộ tư pháp sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 03/2013/tt-btp ngày 31/01/2013 của bộ tư pháp hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/12/2016 | Phòng HCTP&QLXLVPHC

Tải về Thông tư số 13.2015.TT-BTP.pdf

Lượt người xem:  Views:   987
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio