Thừa phát lại
Thứ 3, Ngày 02/12/2014, 04:40
Danh sách 12 cá nhân được lựa chọn học lớp tập huấn tạo nguồn bổ nhiệm thừa phát lại
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/12/2014
 
                                                  DANH SÁCH 12 CÁ NHÂN ĐƯỢC LỰA CHỌN 
                             HỌC LỚP TẬP HUẤN TẠO NGUỒN BỔ NHIỆM THỪA PHÁT LẠI
           (Ban hành kèm theo Công văn số:    722 /STP-BTTP ngày 25 tháng 7 năm 2013)
 
Stt Họ và tên Năm sinh Nơi sinh Nghề nghiệp Thời gian công tác Trình độ
Chuyên môn
Loại hình đào tạo Xếp loại
Nam Nữ
01 VÕ NGỌC HUỆ   1957 Bình Dương Nghỉ hưu
Nguyên Chấp hành viên
 Trung cấp
Trên 30 năm Cử nhân luật  Trường ĐHL Hà Nội Tại chức
 
T.Bình
 
02 NGUYỄN HỒNG QUANG 10/5/1953   Hà Tĩnh Nghỉ hưu
Nguyên Chấp hành viên
Trên 30 năm Cử nhân luật
Trường ĐHL Hà Nội
Tại chức
 
T.Bình
 
03 LÊ VĂN HẢI 16/6/1967   Hà Nội Công chứng viên Trên 30 năm ĐH Pháp lý Hà Nội Tập trung
 
Trung bình
04  TRẦN MINH THÀNH 17/6/1971   Bình Dương Kinh doanh
Nguyên Điều Tra viên Trung cấp
 
Trên 20 năm Cử nhân luật
Trường ĐHL Hà Nội
Tại chức
 
T.Bình
 
05 NGUYỄN HỮU TÀI 15/4/1975   Bình Dương Công chứng viên Trên 15 năm Cử nhân luật
Trường ĐHL TP. Hồ Chí Minh
Chính quy
 
T.Bình
06 LÊ HỒNG SƯƠNG   05/02/1956 Hà Nội Nhân viên
 
Trên 30 năm Cử nhân luật
ĐH Cảnh sát
Tại chức
 
-
07 NGUYỄN VĂN THÀNH 20/9/1956   Bình Dương Công nhân viên
Nguyên Kiểm sát viên- Viện trưởng VKS QS KV 73 và đã được bổ nhiệm Công chứng viên ngày 16/6/2011
Trên 30 năm Cử nhân luật
Trường ĐHL Hà Nội
Tại chức
 
T.Bình khá
 
08 BÙI HỮU ĐẠT 26/10/1975   Bình Dương Luật sư Trên 10 năm Cử nhân Luật
Trường ĐHL TP. Hồ Chí Minh
Chính quy
 
T.Bình khá
09 NGUYỄN QUỐC THẮNG 04/6/1976   Đồng Nai Công chứng viên Trên 10 năm Cử nhân Luật
Trường ĐHL TP. Hồ Chí Minh
Chính quy
 
T.Bình khá
10 BÙI THÁI GIANG 05/4/1976   Nghệ An Công chứng viên Trên 10 năm Cử nhân Luật
Trường ĐHL TP. Hồ Chí Minh
Chính quy
 
T.Bình khá
11 NGUYỄN BẢO PHÚC 15/8/1970   Đồng Nai Tập sự hành nghề Luật sư
(Đã từng làm thư ký TAND huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai từ 1995-01/01/2002
Trên 15 năm Cử nhân Luật
Trường ĐHL Hà Nội
Tại chức
 
T.Bình
12 NGUYỄN BẢO KHA 20/10/1978   Bình Dương Luật sư Trên 10 năm Cử nhân Luật
Trường ĐHL TP. Hồ Chí Minh
Chính quy
 
T.Bình khá
 
Lượt người xem:  Views:   1186
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio
Thừa phát lại