Luật sư
Thứ 6, Ngày 29/10/2021, 14:00
Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động hành nghề luật sư và phối hơp về một số hoạt động thuộc công tác tư pháp khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
29/10/2021

Ngày 21/10/2021, Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương đã ký kết Quy chế số 1428 QCPH/STP-ĐLS về phối hợp trong công tác quản lý hoạt động hành nghề luật sư và phối hơp về một số hoạt động thuộc công tác tư pháp khác trên địa bàn tỉnh Bình Dương, thay thế Quy chế phối hợp số 879A/QCPH/STP-ĐLS ngày 06/7/2017. Trên cơ sở kế thừa các nội dung của Quy chế cũ, Quy chế số 1428 có sửa đổi, bổ sung một số nội dung mới nhằm bao quát toàn bộ các nhiệm vụ của Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư theo quy định của pháp luật hiện hành .

bttp-2022-QuychephoihopSTP-DLS.jpg

Về căn cứ pháp lý, Quy chế số 1428 đã cập nhật một số căn cứ pháp lý mới để làm cơ sở ban hành Quy chế (Luật Trợ giúp pháp lý 2017, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật).

Về nội dung, Quy chế số 1428 bỏ bớt Điều 13, giảm từ 28 Điều xuống 27 Điều so với Quy chế số 879A. Trong đó, nổi bật là sửa đổi, bổ sung quy định về phối hợp trong công tác thông tin, truyền thông về hoạt động trợ giúp pháp lý; việc giới thiệu và thực hiện trợ giúp pháp lý hình thức tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng; việc giới thiệu và lựa chọn tổ chức hành nghề luật sư, luật sư tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý, đánh giá chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý. Ngoài ra, Quy chế số 1428 còn sửa đổi quy định về chế độ hội họp; phương thức phối hợp trong quản lý luật sư, người tập sự hành nghề luật sư, cấp Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư, Giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân./.

Lượt người xem:  Views:   583
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio