Luật sư
Thứ 5, Ngày 02/01/2020, 17:00
Thông báo về việc Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho Chi nhánh Công ty Luật TNHH MTV Đức Việt (Giấy đăng ký hoạt động số 46.06.0108/TP/ĐKHĐ ngày 26/5/2015 do Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương)
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/01/2020 | Phòng Bổ trợ Tư pháp

Căn cứ Luật Luật sư ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư;

Căn cứ Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư;

Căn cứ Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư;

Căn cứ Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 23/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp,     

Ngày 31/12/2020, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 153/QĐ-STP về việc  thu hồi Giấy đăng ký hoạt động cấp cho Chi nhánh Công ty Luật TNHH MTV Đức Việt.

Nội dung cụ thể như sau: 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động số 46.06.0108/TP/ĐKHĐ ngày 26/5/2015 do Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương cấp cho Chi nhánh Công ty Luật TNHH MTV Đức Việt tại địa chỉ: Số 30, Đường số 14, Khu đô thị Trung tâm hành chính Dĩ An, khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. (Giấy đăng ký hoạt động số 46.06.0108/TP/ĐKHĐ ngày 26/5/2015 bị mất theo nội dung tại Đơn Cớ mất đề ngày 27/12/2019 được Công an phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai xác nhận ngày 27/12/2019. Vì vậy, kể từ ngày Quyết định thu hồi này có hiệu lực, nếu Công ty Luật TNHH MTV Đức Việt tìm lại được bản chính Giấy đăng ký hoạt động số 46.06.0108/TP/ĐKHĐ thì phải nộp ngay về Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương).

Lý do: Tự chấm dứt hoạt động theo Thông báo chấm dứt hoạt động Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư ngày 28/12/2019.

Điều 2. Công ty Luật TNHH MTV Đức Việt chịu trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ và giải quyết mọi vấn đề có liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty Luật TNHH MTV Đức Việt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Sở Tư pháp, Trưởng phòng Bổ trợ tư pháp, Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Đức Việt và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này; đồng thời đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi con dấu cấp cho Chi nhánh Công ty Luật TNHH MTV Đức Việt.

Quyết định Thu hồi đã được gửi đến các cá nhân, tổ chức có liên quan để phối hợp, quản lý theo quy định của pháp luật.

Thu hoi Duc Viet 1.jpgThu hoi Duc Viet 2.jpg

Lượt người xem:  Views:   411
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio