Luật sư
Thứ 5, Ngày 11/06/2020, 18:00
Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/06/2020 | Nguyễn Thị Vân Anh

DE AN 2020 HINH 6.jpg

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH    

Tỉnh Bình Dương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cơ cấu hành chính gồm 03 thành phố, 02 thị xã và 04 huyện với 91 xã, phường, thị trấn; dân số khoảng 2,4 triệu người (trong đó có 52% là người các địa phương đến sinh sống, học tập và lao động); toàn tỉnh có 29 khu công nghiệp và 12 cụm công nghiệp, có trên 36.379 doanh nghiệp đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký 250.280 tỷ đồng; 3.509 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đăng ký 29,13 tỷ đô la Mỹ; cơ cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp - thuế nhập khẩu trừ trợ cấp sản phẩm với tỉ trọng tương ứng là: 63,87% - 23,94% - 3,08% - 9,11%; GDP bình quân đầu người đạt 130 triệu đồng.

Với đặc thù là một tỉnh công nghiệp, có tốc độ phát triển nhanh về mọi mặt, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên; bên cạnh đó, cũng phát sinh nhiều vấn đề cần phải quan tâm giải quyết như: tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật, vấn đề tranh chấp trong lao động, trong các mối quan hệ dân sự, hành chính… ngày càng nhiều và phức tạp; các tổ chức, cá nhân ngày càng có nhu cầu cao trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, đòi hỏi các dịch vụ pháp lý phải ngày càng được nâng cao về số lượng và chất lượng.

Với sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, công tác quản lý nhà nước về luật sư được tăng cường thời gian qua, tạo điều kiện cho hoạt động hành nghề luật sư ngày càng phát triển, phát huy vai trò trong đời sống kinh tế xã hội của địa phương.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN

1. Công tác triển khai thực hiện Chiến lược

DE AN 2020 1.jpg

- Ngay sau khi có các kế hoạch triển khai Chiến lược của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành kịp thời triển khai các quy định của pháp luật liên quan đến Chiến lược; phổ biến, quán triệt nội dung Chiến lược bằng nhiều hình thức: xây dựng tờ gấp pháp luật, thực hiện các chương trình pháp luật trên báo, đài, thực hiện chương trình ngày pháp luật, văn bản thông tin, phối hợp triển khai… đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan.

- Ban hành Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 26/01/2015 về việc ban hành Kế hoạch triển khai, thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư, phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ luật sư và Chiến lược phát triển hành nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Quyết định số 2539/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ủy quyền Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong việc quản lý nhà nước và hành nghề luật sư; Quyết định số 2600/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 về Phương án tăng cường sự tham gia của luật sư trong việc tư vấn pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp ý các chính sách thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; Kế hoạch số 1818/KH-UBND ngày 24/4/2019 triển khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương; hàng năm cấp phát hơn 20.000 tờ gấp pháp luật tuyên truyền pháp luật về luật sư. Ban hành Kế hoạch số 4775/KH-UBND ngày 14/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chương trình trọng tâm công tác cải cách tư pháp giai đoạn 2016 – 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, xác định tiếp tục phát triển đội ngũ luật sư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác cải cách tư pháp.

- Công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chiến lược: Hàng năm, trong các báo cáo định kỳ, họp theo quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư tỉnh đều lồng ghép nội dung thực hiện Chiến lược. Qua đó, kịp thời nắm bắt tình hình cũng như kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Đánh giá về nhận thức chung của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của luật sư, hành nghề luật sư: Nhờ sự quan tâm của Uỷ ban nhân dân tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư, qua 10 năm thực hiện Chiến lược, nhận thức của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của luật sư, hành nghề luật sư ngày càng được nâng cao. Trong thời gian qua, hoạt động tham gia tố tụng của luật sư đã bảo đảm thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng tại phiên toà, góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cải cách tư pháp. Việc tham gia tố tụng của các luật sư không những bảo đảm tốt hơn quyền bào chữa của bị can, bị cáo, các đương sự khác, mà còn giúp các cơ quan tiến hành tố tụng phát hiện, sửa chữa thiếu sót, làm rõ sự thật khách quan, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, đóng một vai trò quan trọng trong việc góp phần bảo vệ quyền cơ bản của công dân và phát triển xã hội. Đội ngũ luật sư trên địa bàn tỉnh đã từng bước khẳng định rõ vai trò của mình trong xã hội, vị thế của luật sư ngày càng được nâng cao.

2. Kết quả thực hiện các mục tiêu, giải pháp nêu trong Chiến lược

DE AN 2020 3.jpg

2.1. Phát triển số lượng luật sư, tổ chức hành nghề luật sư

- Số lượng luật sư phát triển trong 10 năm qua; sự phân bổ luật sư theo vùng, miền. Đánh giá việc đạt mục tiêu phát triển theo Kế hoạch của Liên đoàn luật sư:

+ Trong 10 năm qua, số lượng luật sư trên địa bàn tỉnh có sự phát triển mạnh, tăng từ 57 luật sư (năm 2011) lên 163 luật sư (năm 2020), đạt tỷ lệ tăng là 168.3 % so với thời điểm năm 2011.

+ Hiện nay, trên tất cả các địa bàn huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bình Dương đều có các luật sư hành nghề với tư cách cá nhân và hành nghề trong các tổ chức hành nghề luật sư. Trong đó, các luật sư tập trung hành nghề nhiều nhất tại các địa bàn thành phố Thủ Dầu Một – trung tâm hành chính của tỉnh Bình Dương, tiếp đến là thành phố Thuận An, thành phố Dĩ An, thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên. Các địa bàn huyện có số lượng luật sư hành nghề ít hơn, khoảng 10 luật sư hoạt động.

Theo chỉ tiêu đặt ra tại Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 26/01/2015, Đoàn Luật sư phát triển số lượng từ 180 đến hơn 200 luật sư đến năm 2020. Với số lượng luật sư của Đoàn hiện nay là 163 luật sư, 40 luật sư đang tập sự nên có khả năng đạt được chỉ tiêu đề ra.

- Phát triển tổ chức hành nghề luật sư (đánh giá về quy mô, lĩnh vực hoạt động); sự phân bố theo vùng, miền; việc thực hiện chế độ báo cáo với cơ quan có thẩm quyền theo quy định: Trong 10 năm qua, số lượng tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến rõ rệt, tăng từ 24 tổ chức (năm 2011) lên 51 tổ chức hành nghề luật sư (năm 2020), trong đó có 32 Văn phòng luật sư; 16 Công ty luật TNHH một thành viên; 02 Công ty luật TNHH; 01 Công ty Luật hợp danh, tăng là 112,5%  so với thời điểm năm 2011. Đa số tổ chức hành nghề luật sư có quy mô nhỏ lẻ (mỗi tổ chức hành nghề luật sư chỉ có 01 hoặc 03 luật sư), doanh thu hàng năm ít. Hiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương chỉ có 01 tổ chức hành nghề luật sư có quy mô lớn là Công ty Luật TNHH B.C.M với 26 luật sư, hoạt động đa lĩnh vực nhưng chuyên sâu trong lĩnh vực tư vấn đầu tư. Các tổ chức hành nghề luật sư được phân bổ chủ yếu trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một – trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương (17 tổ chức), kế tiếp là địa bàn 02 thành phố Thuận An và Dĩ An. Các tổ chức hành nghề luật sư đa phần chấp hành tốt chế độ báo cáo với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Thống kê số lượng tổ chức hành nghề luật sư có quy mô lớn, hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại quốc tế; số lượng luật sư hành nghề chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại quốc tế (nếu có): Trên địa bàn tỉnh, có 01 tổ chức hành nghề luật sư có quy mô lớn là Công ty Luật TNHH B.C.M nhưng hoạt động đa lĩnh vực, chuyên về tư vấn đầu tư, không hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại quốc tế. Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương chưa có luật sư hành nghề chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại quốc tế.

2.2. Phát triển chất lượng luật sư

- Chất lượng tập sự hành nghề luật sư (những kết quả nổi bật trong thời gian gần đây).

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư luôn quan tâm, kiểm tra, giám sát quá trình tập sự hành nghề luật sư của người tập sự hành nghề luật sư đăng ký tập sự tại Đoàn. Đa số những người tập sự hành nghề luật sư đều đáp ứng được yêu cầu của quy định về tập sự hành nghề luật sư theo quy định tại Thông tư 19/2013/TT-BTP ngày 28/11/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề luật. Tại các kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư do Liên Đoàn luật sư Việt Nam tổ chức, người tập sự thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương đều đạt tỷ lệ cao hơn tỷ lệ đạt trung bình trên cả nước, góp phần tạo nguồn để tăng đáng kể số lượng luật sư của Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương trong 10 năm qua.

- Chất lượng luật sư, chất lượng hành nghề luật sư (số lượng và tỉ lệ luật sư có trình độ cử nhân, qua đào tạo nghề luật sư; việc đáp ứng nhu cầu dịch vụ pháp lý của xã hội; việc tham gia và hoàn thành các khoá đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu của luật sư).

+ Tất cả các luật sư của Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương đều có trình độ cử nhân luật trở lên (đạt tỷ lệ 100%). Đa số đã qua đào tạo nghề luật sư, chỉ một số ít điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán nghỉ việc hoặc nghỉ hưu đảm bảo các điều kiện được miễn đào tạo hành nghề luật sư, được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư và gia nhập Đoàn Luật sư. Nhìn chung, đội ngũ luật sư của Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương đã đáp ứng được nhu cầu dịch vụ pháp lý của xã hội trong thời gian qua.

+ Về bồi dưỡng nghiệp vụ: Thực hiện Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/04/2014 của Bộ Tư pháp về đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc cho luật sư, Đoàn đã thực hiện nghiêm túc việc mở lớp đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc cho luật sư, cụ thể: Mỗi năm mở lớp đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc cho luật sư. Chuyên đề bồi dưỡng cũng được chú trọng với các nội dung liên quan đến các văn bản pháp luật mới, những văn bản pháp luật phổ biến, quan trọng có liên quan nhiều đến hoạt động hành nghề luật sư. Sau các đợt đào tạo, bồi dưỡng, các luật sư đủ điều kiện đều được cấp Giấy chứng nhận tham gia lớp bồi dưỡng bắt buộc.

- Ý thức chấp hành pháp luật của luật sư: Phần lớn các luật sư đều có ý thức chấp hành tốt pháp luật, Quy tắc đạo đức nghề nghiệp của luật sư, Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, nội quy của Đoàn Luật sư tỉnh. Trong 10 năm qua, chỉ có 01 trường hợp bị xử lý kỷ luật với hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn (do không đóng phí luật sư), không có luật sư nào bị xử lý kỷ luật với hình thức khác.

2.3. Hoạt động hành nghề luật sư

- Về hoạt động tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác: Trong 10 năm qua, tổng số vụ việc tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật và dịch vụ pháp lý khác do luật sư của Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương thực hiện là 14.096 vụ việc. Các luật sư tích cực tham gia các hoạt động tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật và thực hiện dịch vụ pháp lý khác và được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tạo điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều so với trước đó. Các hoạt động tham gia tố tụng chủ yếu trong lĩnh vực dân sự, trong lĩnh vực hình sự tham gia chủ yếu với tư cách bào chữa chỉ định cho bị can, bị cáo theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng. Việc chủ động mời luật sư bào chữa của các bị can, bị cáo, người thân thích của bị can, bị cáo còn hạn chế, do nhận thức pháp luật của chính bị can, bị cáo còn khá hạn chế, một số trường hợp việc tham gia của luật sư vào các giai đoạn tố tụng còn chưa được các cơ quan tiến hành tố tụng tạo điều kiện.

- Về hoạt động tham gia giải quyết tranh chấp thương mại và hòa giải thương mại: Trong 10 năm qua, hoạt động tham gia giải quyết tranh chấp thương mại và hòa giải thương mại của luật sư có sự phát triển rõ rệt. Đa phần các vụ án tranh chấp thương mại đưa ra tòa án, các thương nhân đều mời luật sư đại diện theo ủy quyền cho họ hoặc tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho họ trong quá trình tố tụng. Góp phần rút ngắn thời gian giải quyết tranh chấp giữa các bên cũng như rút ngắn thời gian thực hiện kết quả hòa giải.

- Về hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí, trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đối tượng chính sách và công tác xã hội khác: Đây là hoạt động được các luật sư của Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương đặc biệt quan tâm và tham gia tích cực. Tổng số các vụ việc trợ giúp pháp lý theo Luật Luật sư mà các luật sư của Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương đã thực hiện là 2.479 vụ việc (tính đến năm 2019). Các luật sư của Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương cũng tích cực tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Dương để trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý, được Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Dương và Sở Tư pháp đánh giá cao.

- Việc luật sư tham gia các vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng: 100% các vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng đều được các luật sư của Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương kịp thời tham gia bào chữa cho bị can, bị cáo.

- Về sự phối hợp giữa luật sư, Đoàn Luật sư với các Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án trong quá trình tham gia tố tụng: trong 10 năm qua, sự phối hợp giữa luật sư, Đoàn Luật sư với các Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án trong quá trình tham gia tố tụng luôn được quan tâm, chú trọng. Các luật sư được các cơ quan tiến hành tố tụng tạo điều kiện thuận lợi cho tham gia tố tụng trong vụ án hình sự chỉ định, vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, vụ án kinh doanh thương mại, vụ án lao động, vụ án hành chính. Riêng trong vụ án hình sự do khách hàng mời luật sư thì các luật sư còn chưa được thuận lợi tham gia bào chữa. Cụ thể, đối với những vụ án mà bị can hoặc gia đình bị can nhờ luật sư tham gia bào chữa ngay từ giai đoạn điều tra thì các cơ quan điều tra thường chậm vào sổ đăng ký bào chữa, chậm gửi văn bản thông báo đăng ký người bào chữa cho luật sư, chậm giải quyết hoặc yêu cầu nhiều người bào chữa phải cung cấp nhiều loại giấy tờ, thực hiện nhiều thủ tục rườm rà mới cho người bào chữa được gặp mặt bị can để làm việc. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến quyền hành nghề của luật sư, chưa đảm bảo quyền bào chữa của bị can trong giai đoạn điều tra, đặc biệt là đối với các bị can bị tạm giam. Từ những hạn chế nêu trên, ngày 27/11/2019, Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương và các Cơ quan tiến hàng tố tụng của tỉnh Bình Dương gồm: Công an tỉnh Bình Dương, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã ký kết Quy chế phối hợp hoạt động số 03/QCPH-CA-VKS-TA & ĐLS trong lĩnh vực tố tụng hình sự. Đây là bản Quy chế nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các bên liên quan nhằm bảo đảm quyền hành nghề của luật sư trong lĩnh vực tố tụng hình sự, đặc biệt là đối với những vụ án do khách hàng mời luật sư.

2.4. Về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư

De an 2020 5.jpg

- Đánh giá về việc thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn luật sư:

+ Bảo vệ, hỗ trợ quyền hành nghề của luật sư: Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư luôn quan tâm bảo vệ, hỗ trợ quyền hành nghề hợp pháp của luật sư, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn Luật sư. Trong thời gian 10 năm vừa qua, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư luôn kịp thời giúp đỡ, hỗ trợ, bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của các luật sư trong Đoàn. Do vậy, Đoàn đã tạo được niềm tin, đồng thời là chỗ dựa vững chắc cho các luật sư thành viên trong quá trình hành nghề. Ngoài ra, trong các báo cáo 06 tháng, báo cáo năm, Đoàn cũng thường xuyên tập hợp những khó khăn, vướng mắc của các luật sư trong quá trình hành nghề và kịp thời đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết để tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các luật sư trong quá trình hành nghề, các ý kiến được các cơ quan có liên quan quan tâm, giải quyết theo quy định.

+ Giám sát tập sự hành nghề luật sư: Ban Chủ nhiệm Đoàn luôn giám sát chặt chẽ quá trình tập sự hành nghề luật sư của người tập sự hành nghề luật sư, tổ chức nhận tập sự hành nghề luật sư và luật sư hướng dẫn, bảo đảm việc tập sự của người tập sự hành nghề luật sư đúng theo quy định tại Thông tư 19/2013/TT-BTP. Kết quả kiểm tra tập sự hành nghề luật sư của Đoàn trong 10 năm qua đều cao hơn kết quả đạt trung bình của cả nước. Điều đó chứng tỏ người tập sự hành nghề luật sư tại Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương đạt chất lượng.

+ Giám sát việc tuân theo pháp luật, quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp của luật sư; giáo dục chính trị, tư tưởng cho luật sư: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ đảng viên nói riêng và đội ngũ luật sư nói chung được Chi bộ và Ban Chủ nhiệm xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm rèn luyện về bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, góp phần vào việc giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự xã hội, phát triển kinh tế và hội nhập. Đây là nhiệm vụ thường xuyên được tổ chức thực hiện với hình thức triển khai, quán triệt về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, kết hợp với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với việc học tập Quy tắc đạo đức và ứng xử hành nghề luật sư.

+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo: Từ năm 2011 đến năm 2019, Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh đã nhận được 10 trường hợp khiếu nại có nội dung tranh chấp việc thực hiện hợp đồng dịch vụ pháp lý, 01 trường hợp tố cáo liên quan đến luật sư hành nghề trong chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư thuộc Đoàn Luật sư khác đóng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Tất cả các trường hợp khiếu nại, tố cáo đều được tiếp nhận và giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

+ Hợp tác quốc tế: Ngày 10/3/2016 Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương đã tiếp và làm việc với đại diện Công ty luật Twiceans International của Hà Lan. Nhân dịp này, Công ty luật TNHH B.C.M thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác quốc tế với Công ty Luật Twiceans International, đánh dấu sự phát triển về lĩnh vực cung cấp dịch vụ pháp lý quốc tế của các tổ chức hành nghề luật sư trong Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương. Năm 2016, được sự hỗ trợ của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương đồng chủ trì cùng với Trung tâm giải quyết tranh chấp thương mại Australia (ADRC) tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho các luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương với chuyên đề "Tiến trình và phương pháp hòa giải thương mại".

- Công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên là luật sư; việc phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng trong tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư:

+ Chi bộ thường xuyên chỉ đạo cấp ủy và các đảng viên tăng cường công tác bồi dưỡng, giáo dục động viên quần chúng là luật sư, người tập sự hành nghề luật sư tại các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh học tập các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện tốt quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư và pháp luật của nhà nước trong quá trình hành nghề, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, của công dân theo quy định của pháp luật. Trong hoạt động, giữa chi ủy chi bộ với Ban Chủ nhiệm luôn có sự phối hợp, đoàn kết. Đảng viên luôn thể hiện tiên phong, gương mẫu trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật Nhà nước. Chi bộ xác định rõ quan điểm, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của Đoàn Luật sư, nghiêm túc thực hiện nguyên tắc sinh hoạt đảng; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

+ Tình hình phát triển đảng viên trong Đoàn luật sư: Hiện Đoàn Luật sư có 30 đảng viên, trong đó: có 12 đảng viên thuộc Chi bộ Đoàn Luật sư và 18 đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ khác. Nguồn phát triển đảng viên mới: Chi bộ đang hoàn tất thủ tục trình Đảng ủy Khối xem xét 01 hồ sơ, đang trong quá trình xác minh hồ sơ lý lịch của 01 quần chúng ưu tú.

- Việc luật sư tham gia hỗ trợ các cơ quan nhà nước giải quyết khiếu nại, tố cáo (tổng số vụ việc, kết quả tham gia): Thực hiện Quyết định số 2600/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc Ban hành Phương án tăng cường sự tham gia của luật sư trong việc tư vấn pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp ý các chính sách thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương đã cử luật sư tư vấn cho Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương trong việc áp dụng pháp luật phục vụ cho hoạt động quản lý, điều hành và giải quyết các vấn đề phát sinh; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với 19 vụ việc phức tạp; tham gia tiếp, đối thoại với công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo; tư vấn, góp ý về các chính sách, quy định thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

- Đánh giá về đóng góp của luật sư trong việc tham gia xây dựng chính sách tại địa phương; phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự; đóng góp cho ngân sách, giải quyết việc làm; tham gia hoạt động chung của Đoàn luật sư, địa phương và hoạt động khác (hoạt động cụ thể): Trong thời gian 10 năm qua, các luật sư thông qua việc tư vấn pháp luật, đại diện tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, cung cấp dịch vụ pháp lý khác, trợ giúp pháp lý … đã giúp cho các tổ chức, doanh nghiệp, người dân nâng cao hiểu biết pháp luật rõ rệt, từ đó họ thực hiện các giao dịch, các quyền và nghĩa vụ của mình đúng quy định của pháp luật, góp phần rất lớn vào việc xây dựng một xã hội thượng tôn pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Ngoài ra, Đoàn Luật sư đều nghiêm túc, kịp thời phân công luật sư tham gia bào chữa chỉ định cho những bị can, bị cáo theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng, góp phần trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Thông qua các hoạt động của mình, các tổ chức hành nghề luật sư và các luật sư đã đóng góp vào ngân sách nhà nước của địa phương với số tiền 3.918.357.466 đồng, đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

Tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật: Ngoài các hoạt động trong lĩnh vực hành nghề, Đoàn Luật sư tỉnh còn tổ chức, phân công các luật sư thành viên tham gia tích cực vai trò xã hội phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Dương để trợ giúp pháp lý cho các đối tượng người nghèo, trẻ em và diện chính sách thông qua các hình thức như tư vấn pháp luật miễn phí trực tiếp, phân công luật sư tham gia tư vấn pháp luật thường xuyên qua các chuyên mục trên Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Bình Dương, Báo Bình Dương, cử luật sư có kinh nghiệm, có uy tín tham gia tư vấn cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc giải quyết một số vụ việc có tính pháp lý phức tạp.

- Sự phối hợp giữa Đoàn luật sư với cơ quan quản lý nhà nước về luật sư, cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan khác: Đoàn Luật sư tỉnh có mối liên hệ chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng (công an, tòa án, viện kiểm sát), cơ quan quản lý nhà nước về luật sư là Sở Tư pháp.

2.5. Về quản lý nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của luật sư

- Các chính sách, giải pháp cụ thể của địa phương về phát triển nghề luật sư:

+ Trên cơ sở quy định pháp luật, sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân, Sở Tư pháp đã tham mưu giúp Ủy ban nhân dân thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về luật sư và hoạt động hành nghề luật sư như: việc tổ chức Đại hội Luật sư các nhiệm kỳ; công khai, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực luật sư như: việc cấp, thu hồi Giấy Đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cá nhân, tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính này.

 + Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp rà soát các nội quy, quy định, quyết định của Đoàn Luật sư bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật; Xây dựng, thực hiện Quy chế Phối hợp năm 2012 (sửa đổi năm 2017) giữa Sở Tư pháp với Đoàn luật sư tỉnh góp phần thuận lợi trong công tác quản lý hoạt động hành nghề luật sư. Riêng đối với tỉnh Bình Dương, quy chế phối hợp toàn diện hơn, không chỉ trong công tác hoạt động hành nghề luật sư mà còn trong các công tác tư pháp khác như phổ biến pháp luật, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, góp ý thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, thanh tra, kiểm tra,...

+ Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ luật sư luôn được Ủy ban nhân dân tỉnh chú trọng; Tỉnh đã ban hành đầy đủ các Kế hoạch, Đề án, các công văn chỉ đạo làm cơ sở quản lý nhà nước và định hướng phát triển đội ngũ luật sư ở địa phương như: Ban hành Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 26/01/2015 về việc ban hành Kế hoạch triển khai, thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư, phê duyệt Đề án phát triển đội ngũ luật sư và Chiến lược phát triển hành nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Quyết định số 2539/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ủy quyền Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong việc quản lý nhà nước và hành nghề luật sư; Quyết định số 2600/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 về Phương án tăng cường sự tham gia của luật sư trong việc tư vấn pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp ý các chính sách thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; Kế hoạch số 1818/KH-UBND ngày 24/4/2019 triển khai thực hiện Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 123/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

+ Ngoài ra, kịp thời ban hành các quyết định công khai các thủ tục hành chính liên quan đến thủ tục cấp giấy đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động cho luật sư,... trình tự thủ tục và điều kiện gia nhập Đoàn luật sư được công bố công khai, việc xét hồ sơ gia nhập vào Đoàn luật sư được thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Đoàn.

- Hỗ trợ của địa phương đối với tổ chức, hoạt động luật sư (số kinh phí hỗ trợ hàng năm; trụ sở làm việc...).

+ Đoàn luật sư tỉnh Bình Dương được thành lập năm 1992 với số lượng luật sư ban đầu là 04 luật sư, trải qua hơn 27 năm phát triển, đến nay đã trở thành tổ chức xã hội nghề nghiệp khá lớn mạnh, có chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của luật sư tỉnh Bình Dương trong hoạt động hành nghề. Tính đến năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 163 luật sư, 40 luật sư đang tập sự, có 51 tổ chức hành nghề luật sư (trong đó có: 32 văn phòng luật sư, 19 Công ty luật), 55 chi nhánh, 12 Văn phòng giao dịch, 05 luật sư hành nghề với tư cách cá nhân được thành lập và hoạt động tại địa bàn 09/09 huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh.

+ UBND tỉnh quan tâm tạo điều kiện bố trí trụ sở tại địa chỉ số 1000 đường Cách mạng tháng Tám, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho Đoàn luật sư tỉnh hoạt động được thuận lợi, đồng thời, đã quan tâm cung cấp cơ sở vật chất và hỗ trợ kinh phí cho Đoàn. 

- Công tác hướng dẫn, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự Đoàn luật sư qua các nhiệm kỳ: Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo kiện toàn nhân sự của Đoàn Luật sư tỉnh, nhất là nhân sự chủ chốt. Các Đại hội nhiệm kỳ của Đoàn luật sư tỉnh luôn được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao từ Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tư pháp, được tổ chức đúng quy định và thành công tốt đẹp. Ngày 21/6/2019, Đại hội toàn thể Luật sư tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ VIII (2019 – 2024) đã tổ chức thành công, Ban Chủ nhiệm và Hội đồng khen thưởng, kỷ luật đã được Đại hội bầu theo đúng hướng dẫn, điều lệ quy định.

- Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ chức luật sư và hành nghề luật sư (nêu rõ số cuộc thanh tra, kiểm tra; hành vi vi phạm phổ biến; hình thức xử lý): Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp thường xuyên thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm pháp luật về luật sư và có biện pháp chấn chỉnh, hướng dẫn giải quyết, khắc phục các sai sót theo quy định của pháp luật. Kế hoạch thanh tra hàng năm, đều tiến hành thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực luật sư đối các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh và chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư; Công tác giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo được quan tâm chú trọng, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về luật sư. Từ năm 2011 đến năm 2019, đã tiến hành 09 cuộc thanh tra đối với 36 tổ chức và 18 chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư, phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính là 04 tổ chức hành nghề luật sư. Các nội dung vi phạm chủ yếu về: hành nghề luật sư khi không có chứng chỉ hành nghề luật sư, không mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư, công bố nội dung đăng ký hoạt động không đúng thời gian quy định.

- Việc cấp, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam; tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam (nếu có): việc cấp Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư được thực hiện đúng quy định tại Điều 35, Điều 36 của Luật Luật sư. Không có các trường hợp thu hồi Giấy đăng ký hoạt động theo điểm b Khoản 1 Điều 47 Luật Luật sư, các trường hợp chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư đều thuộc trường hợp tự chấm dứt hoạt động.

III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ NGUYÊN NHÂN

1. Khó khăn, vướng mắc

- Khó khăn, vướng mắc trong việc phát triển số lượng, chất lượng luật sư.

+ Về số lượng: Số lượng đội ngũ luật sư của tỉnh cơ bản đáp ứng các chỉ tiêu đề ra tại Chiến lược (từ 180 đến 200 luật sư trong năm 2020). Tuy nhiên, so với tiềm năng hiện có, số lượng luật sư của Đoàn bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, nên chưa đạt được số lượng so với tiềm năng. trong đó có yếu tố khách quan như: Do vị trí địa lý của tỉnh Bình Dương nằm sát Thành phố Hồ Chí Minh nên nhiều người tập sự hành nghề luật sư sau khi đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư, họ không gia nhập Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương để hành nghề mà làm thủ tục gia nhập Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh – Nơi có thị trường cung cấp dịch vụ pháp lý và cơ hội hành nghề luật sư thuận lợi hơn, phí gia nhập đoàn, phí thành viên thấp hơn, quyền lợi thành viên được hưởng nhiều hơn, ít thực hiện nghĩa vụ bào chữa chỉ định hơn. Đây là trở ngại cho Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương phát triển số lượng từ nguồn người tập sự hành nghề luật sư trong thời gian qua trong khi đó Nội quy của Đoàn không thể đưa ra những quy định giữ chân họ sau khi họ kiểm tra tập sự hành nghề luật sư đạt yêu cầu.

+ Về chất lượng: Chất lượng đội ngũ luật sư dù đang từng bước được nâng lên, nhưng vẫn còn một bộ phận luật sư hạn chế về kỹ năng trong tham gia tố tụng và tư vấn pháp luật, luật sư có khả năng làm việc trong môi trường pháp lý quốc tế còn hạn chế; chưa có nhiều luật sư hoạt động chuyên sâu về các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư quốc tế, chứng khoán, tài chính ngân hàng, sở hữu trí tuệ,...

- Khó khăn, vướng mắc trong việc phát triển tổ chức hành nghề luật sư: Đa số tổ chức hành nghề luật sư có quy mô nhỏ lẻ (mỗi tổ chức hành nghề luật sư chỉ có 01 hoặc 03 luật sư), doanh thu hàng năm ít. Do đó, các tổ chức hành nghề luật sư thành lập nhiều nhưng sau một thời gian có xu hướng tự chấm dứt hoạt động do hoạt động không hiệu quả.

- Khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và hoạt động của tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư:

+ Khó khăn về kinh phí hoạt động: Đoàn Luật sư chưa có kinh phí hỗ trợ từ địa phương. Nguồn kinh phí chính để hoạt động của Đoàn hiện nay chủ yếu là thu phí thành viên của các luật sư đóng góp. Mỗi tháng một luật sư đóng góp theo quy định là 200.000đồng/tháng (hai trăm ngàn đồng trên tháng). Đoàn phải trích ra 20% để nộp về Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Số tiền Đoàn thu được còn lại của mỗi luật sư chỉ là 160.000đồng/tháng x 163 = 26.080.000đồng/tháng (hai mươi sáu triệu không trăm tám mươi ngàn đồng trên tháng), không đủ trang trải các khoản chi cho hoạt động của Đoàn Luật sư. Đoàn Luật sư phải vận động từ các tổ chức, doanh nghiệp, văn phòng công chứng, các luật sư thành viên để bù vào các khoản thiếu hụt này.

+ Khó khăn trong nhiệm vụ giám sát luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư thuộc Đoàn Luật sư khác hoạt động trong tổ chức hành nghề luật sư, Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương: theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 61 Luật Luật sư thì Đoàn Luật sư có nhiệm vụ, quyền hạn giám sát các đối tượng này trong việc tuân thủ quy định của pháp luật, tuân theo Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Quy tắc đạo đức, ứng xử nghề nghiệp luật sư. Tuy nhiên, Thông tư 17/2011/TT-BTP lại quy định các Tổ chức hành nghề luật sư không có nghĩa vụ gửi báo cáo đến Đoàn Luật sư nơi có Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư đang hoạt động. Do vậy, thực tế Đoàn Luật sư không thể giám sát hoạt động của những đối tượng nêu trên.

+ Khó khăn trong việc phân công bào chữa chỉ định đối với luật sư thành viên của Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương nhưng làm việc trong Tổ chức hành nghề luật sư mà người đại diện theo pháp luật của tổ chức hành nghề luật sư đó thuộc Đoàn Luật sư khác hoặc luật sư của Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương nhưng làm việc trong Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư thuộc Đoàn Luật sư khác đóng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

- Khó khăn, vướng mắc trong quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư: 

+ Một số tổ chức hành nghề luật sư chưa chấp hành nghiêm các quy định của Luật Luật sư và pháp luật liên quan trong quá trình hoạt động hành nghề, như: không ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý đúng quy định; chưa mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư; việc kê khai, đăng ký, nộp thuế; thực hiện chế độ báo cáo về tổ chức và hoạt động cho Sở Tư pháp không đúng thời gian quy định.

+ Các trường hợp lợi dụng một số quy định của pháp luật để hành nghề luật sư trái pháp luật ngày càng gia tăng, tuy nhiên việc xử lý vi phạm còn gặp nhiều khó khăn do một số quy định của pháp luật còn chưa chặt chẽ, cụ thể như:

Trường hợp một số cá nhân, tổ chức không phải là luật sư nhưng hành nghề luật sư thông qua việc lợi dụng một số quy định của pháp luật về ủy quyền trong Bộ Luật dân sự để ký hợp đồng ủy quyền, hợp đồng dịch vụ với người dân để tham gia tố tụng; Lợi dụng các quy định của Luật Doanh nghiệp, cố tình đặt tên, để bảng tên tại trụ sở công ty gây nhầm lẫn cho người dân về việc họ có chức năng tư vấn pháp luật như các tổ chức hành nghề Luật sư gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của các tổ chức hành nghề luật sư.

2. Nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc 

- Nguyên nhân khách quan.

+ Do vị trí địa lý của Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương nằm sát Đoàn Luật sư lớn nhất nước với sức thu hút mạnh nên bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong việc phát triển số lượng luật sư.

+ Theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Luật sư có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 bổ sung điều 92A: Điều khoản chuyển tiếp vào Luật Luật sư, theo đó: trong thời hạn một năm, kể từ ngày Luật này có hiệu lực, luật sư là thành viên của Đoàn Luật sư khác với Đoàn Luật sư nơi có tổ chức hành nghề luật sư hoặc Chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư mà mình thành lập hoặc tham gia thành lập hoặc nơi có tổ chức hành nghề luật sư hoặc cơ quan, tổ chức mà mình ký kết hợp đồng lao động phải chuyển về gia nhập Đoàn Luật sư theo quy định tại Điều 20 của Luật luật sư.

+ Do quy định của Liên đoàn Luật sư về nghĩa vụ đóng phí thành viên còn chưa phù hợp với thực tiễn nên ảnh hưởng đến tài chính của Đoàn Luật sư, từ đó ảnh đến việc cân đối nguồn tài chính nhằm triển khai các kế hoạch hoạt động của Đoàn Luật sư, Liên đoàn Luật sư.

+ Một số quy định của pháp luật còn chưa chặt chẽ dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về luật sư như: quy định về chế độ báo cáo, xử lý vi phạm hành chính, quy định về ủy quyền trong Bộ Luật Dân sự.

- Nguyên nhân chủ quan.

+ Còn có trường hợp người tập sự hành nghề luật sư, luật sư hướng dẫn chưa thật sự nghiêm túc trong tập sự và hướng dẫn tập sự hành nghề, nên một số luật sư khi có chứng chỉ hành nghề luật sư thiếu tự tin, xử lý vấn đề còn lúng túng.

+ Chất lượng một số luật sư còn hạn chế là do chưa tích cực chủ động nghiên cứu, tham gia các lớp bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng.

3. Một số bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện Chiến lược

Để duy trì, phát triển đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề luật sư nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra, thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo, triển khai biện pháp hỗ trợ phát triển nghề luật sư; tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân hoạt động luật sư; khen thưởng kịp thời cho luật sư, tổ chức hành nghề luật sư có thành tích, công sức đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Giải pháp phát triển nghề luật sư trong thời gian tới.

Xây dựng Đề án, Chiến lược phát triển nghề luật sư trong tình hình mới, phù hợp với thực tiễn khách quan, trong đó đảm bảo giao cho các địa phương cơ chế đặc thù, linh hoạt để phù hợp với thực tiễn tại địa phương, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho nghề luật sư phát triển.

2. Đề xuất với Quốc hội trong việc hoàn thiện thể chế về luật sư và hành nghề luật sư

Xem xét, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật chưa phù hợp, còn thiếu; điều chỉnh các quy định pháp luật còn chưa chặt chẽ.

3. Đề xuất Chính phủ ban hành Kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chiến lược: Tiếp tục phát triển nghề luật sư, nhưng có sự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới.

4. Đề xuất đối với bộ, ngành liên quan:

+ Bộ Tư pháp và Liên đoàn luật sư Việt Nam tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng đào tạo luật sư, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hành nghề cho các luật sư, đặc biệt là đào tạo, bồi dưỡng cho các luật sư những kiến thức và kỹ năng hành nghề luật trong môi trường pháp lý quốc tế.

+ Các bộ, ngành cần tiếp tục có sự quan tâm, nâng cao nhận thức và có sự phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho nghề luật sư phát triển.

Lượt người xem:  Views:   1376
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio