Luật sư
Thứ 2, Ngày 15/05/2017, 16:00
Tình hình tổ chức và hoạt động luật sư 06 tháng đầu năm 2017
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/05/2017 | Nguyễn Thị Vân Anh

I. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG LUẬT SƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG

Trong 6 tháng đầu năm 2017, tình hình tổ chức và hoạt động luật sư trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả như sau:

Trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 40 tổ chức hành nghề luật sư (trong đó có: 28 văn phòng luật sư, 11 công ty luật TNHH, 01 công ty luật hợp danh, 40 chi nhánh, 08 văn phòng giao dịch, 03 luật sư hành nghề với tư cách cá nhân. Đoàn Luật sư tỉnh có 117 luật sư (trong đó không bao gồm luật sư là thành viên đoàn luật sư địa phương khác làm việc tại tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh, không có luật sư nước ngoài làm việc tại tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh) và 32 người tập sự hành nghề luật sư.

Về kết quả hoạt động, theo số liệu thống kê, đội ngũ luật sư đã thực hiện 1075 vụ việc, trong đó: tham gia tố tụng là 300 vụ việc, đại diện ngoài tố tụng 18 vụ việc, tư vấn pháp luật là 331 vụ việc, trợ giúp pháp lý miễn phí 282 vụ việc, dịch vụ pháp lý khác 144 vụ việc. Doanh thu của các tổ chức hành nghề luật sư là 4.329.832.428 đồng, đã nộp vào ngân sách 294.602.127 đồng.

Chất lượng hoạt động các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã từng bước được nâng cao, góp phần tích cực vào việc bảo vệ quyền của bị can, bị cáo và các đương sự trước toà, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân, các doanh nghiệp và các tổ chức xã hội khác. Bên cạnh đó, các tổ chức hành nghề luật sư còn hỗ trợ hiệu quả cho các cá nhân, doanh nghiệp thông qua hoạt động tư vấn pháp luật và các dịch vụ pháp lý khác trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại, hình sự, dân sự, lao động, hôn nhân gia đình...

Ngoài hoạt động hành nghề luật sư theo nội dung đăng ký hoạt động, đội ngũ luật sư đã tích cực tham gia tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật, ý kiến đề xuất, góp ý đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, các hoạt động mang tính xã hội khác, đặc biệt là thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí. 

II. CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

Sở Tư pháp đã tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư, cụ thể:

Giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực luật sư thuộc phạm vi, thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp như: Cấp giấy đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, chấm dứt nội dung đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư, luật sư đăng ký hành nghề với tư cách cá nhân,… được thực hiện một cách nghiêm túc, công khai, minh bạch, nhanh chóng, đúng pháp luật cho các cá nhân, tổ chức đến liên hệ thực hiện thủ tục. Thường xuyên kiểm tra để kịp thời phát hiện tổ chức hành nghề luật sư, không còn đủ điều kiện hoạt động và có biện pháp giải quyết theo quy định của pháp luật.

Công tác thanh tra, kiểm tra: Trong 6 tháng đầu năm 2017, tiến hành 01 cuộc thanh tra đối với 02 tổ chức hành nghề luật sư theo Quyết định số 162/QĐ-STP ngày 04/12/2015 của Sở Tư pháp. Phương hướng 06 tháng cuối năm là tổ chức 01 cuộc thanh tra với 04 tổ chức, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư.

Công tác giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo: Trong 6 tháng đầu năm 2017, đã tiếp nhận 01 tố cáo về hành vi lừa đảo giả danh luật sư. Sau khi tiến hành xác minh, sở đã chuyển hồ sơ giải quyết đến cơ quan công an.

Công tác tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý: Sở Tư pháp đã lồng ghép việc triển khai Luật Luật sư và các văn bản hướng dẫn thi hành vào chương trình, kế hoạch hoạt động chung hàng năm của Sở Tư pháp. Về trợ giúp pháp lý, trung tâm trợ giúp pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư tham gia trợ giúp pháp lý.

Chế độ thông tin, báo cáo: Sở Tư pháp thường xuyên thông tin đến Đoàn Luật sư Danh sách cá nhân, tổ chức, chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư hoạt động trên địa bàn tỉnh. Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư và hầu hết các tổ chức hành nghề Luật sư đã thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác tổ chức và hoạt động luật sư.

Về xét khen thưởng và xử lý kỷ luật: Được thực hiện quy định của pháp luật về luật sư và theo Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp và Đoàn Luật sư.

III. CÔNG TÁC TỰ QUẢN CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ

Phát triển đội ngũ luật sư thành viên luôn được Đoàn luật sư tỉnh quan tâm, trình tự thủ tục và điều kiện gia nhập Đoàn luật sư đã được Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư công bố công khai, minh bạch, việc xét hồ sơ đăng ký vào Đoàn luật sư được thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Đoàn Luật sư. Do vậy, thành viên của Đoàn luật sư đã từng bước nâng cao số lượng, chất lượng và hiệu quả hoạt động.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Đoàn giải quyết cho gia nhập 06 luật sư, nâng tổng số luật sư thành viên của Đoàn lên 117 người.

Đối với đội ngũ tập sự hành nghề luật sư, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư đã tạo mọi điều kiện thuận lợi trong việc đăng ký tập sự, chú trọng công tác giám sát trong quá trình tập sự. Trong 6 tháng đầu năm 2017, đăng ký tập sự 03 người, nâng tổng số tập sự hành nghề luật sư lên 32 người. Người tập sự hành nghề luật sư thi đạt trong các đợt kiểm tra hết tập sự hành nghề luật sư.

Từ 01/10/2016 đến 31/3/2017, đã được Bộ Tư pháp cấp 01 chứng chỉ hành nghề luật sư, đang xem xét 02 trường hợp.

Đoàn Luật sư cũng cử nhiều luật sư trong Ban chủ nhiệm, các luật sư có uy tín và thâm niên hành nghề tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học về thi hành và áp dụng một số chính sách, pháp luật quan trọng; kiến nghị và góp ý xây dựng nhiều văn bản pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương tổ chức.

Ngoài ra, Đoàn đã phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Bình Dương để trợ giúp pháp lý cho các đối tượng là công nhân, người nghèo, trẻ em và diện chính sách; tham gia tư vấn pháp luật trên các chuyên mục của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bình Dương, Báo Bình Dương. Đặc biệt, cử các luật sư tham gia tư vấn cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc giải quyết những vụ tranh chấp, khiếu nại.

Công tác giám sát, kiểm tra việc chấp hành Điều lệ của Đoàn và Quy tắc đạo đức nghề nghiệp luật sư được chú trọng, qua đó kịp thời uốn nắn, rút kinh nghiệm, tạo điều kiện để hoạt động của luật sư và các tổ chức hành nghề luật sư đi vào nề nếp, đúng quy định của pháp luật. ​

Lượt người xem:  Views:   2534
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio