Luật sư
Thứ 5, Ngày 22/01/2015, 10:30
Hướng dẫn về thù lao và thanh toán chi phí cho luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/01/2015
Ngày 12/12/2014, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp ban hành Tải về Thông tư liên tịch số 191/2014/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn về thù lao và thanh toán chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng theo Điều 19 Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ. So với Thông tư số 66/2007/TTLT-BTC-BTP ngày 19/6/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp thì Thông tư mới đã có nhiều quy định cụ thể, rõ ràng hơn về cách xác định thù lao cũng như thủ tục chi trả thù lao, chi phí cho luật sư tham gia tố tụng.
 

­
Thứ nhất, mức thù lao chi trả cho 01 ngày làm việc của luật sư tham gia tố tụng trong vụ án do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu là 0,4 lần mức lương cơ sở do Chính phủ quy định. Ngày làm việc của luật sư được tính trên cơ sở 08 giờ làm việc. Quy định này khác hoàn toàn so với Thông tư 66/2007/TTLT-BTC-BTP, đó là thay vì xác định mức thù lao chi trả cho luật sư cố định  120.000 đồng/01 ngày làm việc của luật sư thì Thông tư mới đã đưa ra hệ số tính thù lao căn cứ trên mức lương cơ sở do Chính phủ quy định để đảm bảo mức thù lao luật sư phù hợp với sự thay đổi của đời sống kinh tế xã hội qua từng thời kỳ. Thời gian làm việc của luật sư được tính bao gồm thời gian gặp người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử; thời gian thu thập tài liệu, đồ vật, tình tiết liên quan đến việc bào chữa; thời gian nghiên cứu hồ sơ và chuẩn bị tài liệu tại cơ quan tiến hành tố tụng; thời gian tham gia phiên tòa và thời gian hợp lý khác theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng để thực hiện việc tham gia tố tụng.
Trường hợp luật sư gặp người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử theo lịch cho phép gặp người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử tại nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam hoặc thời gian tham gia phiên tòa vào ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ thì thời gian làm việc được tính theo nguyên tắc chi trả tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức. Cụ thể, mức 150% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường, mức 200% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần, mức 300% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày lễ hoặc ngày nghỉ bù nếu ngày nghỉ lễ trùng vào ngày nghỉ hàng tuần.
Thứ hai, ngoài khoản tiền thù lao, trong quá trình chuẩn bị và tham gia bào chữa tại phiên toà, nếu luật sư phải đi công tác thì được thanh toán công tác phí theo quy định hiện hành về chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác trong nước theo mức chi áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo. Luật sư không được đòi hỏi thêm bất cứ khoản tiền, lợi ích nào khác từ người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử hoặc thân nhân của họ. Thông tư 191/2014/TTLT-BTC-BTP đã có sửa đổi, bổ sung các đối tượng mà luật sư không được quyền đòi hỏi thêm bất cứ khoản tiền, lợi ích nào khác ngoài tiền thù lao và chi phí khác do cơ quan tiến hành tố tụng chi trả.
Thứ ba, về thủ tục chi trả, cơ quan tố tụng nào yêu cầu luật sư bào chữa thì lập dự toán và trực tiếp chi trả cho luật sư.
Thứ tư, về thời gian chi trả, Thông tư mới quy định rõ sau khi kết thúc từng giai đoạn trong tố tụng (điều tra, truy tố, xét xử), luật sư tham gia vụ án hoàn chỉnh chứng từ đề nghị thanh toán thù lao và các khoản chi phí liên quan gửi cơ quan tố tụng yêu cầu luật sư tham gia; trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ đề nghị thanh toán thù lao và các khoản chi phí liên quan của luật sư theo quy định, cơ quan tố tụng có trách nhiệm chi trả cho luật sư tham gia tố tụng.
Có thể nói, Thông tư 191/2014/TTLT-BTC-BTP được ban hành đã góp phần đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện Luật Luật sư được đồng bộ, thống nhất, qua đó động viên, khích lệ các luật sư tích cực tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng ngày càng hiệu quả hơn. Thông tư sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2015./.
Lượt người xem:  Views:   2718
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Số lượt người đọc

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio