Giám định tư pháp
Thứ 3, Ngày 02/12/2014, 09:35
DANH SÁCH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP CÔNG LẬP,GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP VÀ NGƯỜI GIÁM ĐỊNH THEO VỤ VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/12/2014
   DANH SÁCH
                     TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP CÔNG LẬP,GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP VÀ
                        NGƯỜI GIÁM ĐỊNH THEO VỤ VIỆC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
 

 
 

STT Tên tổ chức Địa chỉ Điện thoại Website Khen thưởng, thành tích
(nếu có)
Ghi chú
01 Trung tâm Giám định Y khoa - Pháp y tỉnh Bình Dương Số 5 đường Phạm Ngọc Thạch, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 0650 3822045      
02 Phòng Kỹ thuật hình sự-Công an tỉnh Bình Dương CMT8, phường Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 0650 3869219      
 

Phụ lục II
DANH SÁCH GIÁM ĐỊNH VIÊN TƯ PHÁP
(Ban hành kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND ngày    tháng    năm 2014 của UBND tỉnh Bình Dương)
 
STT Họ và tên Sinh năm Chế độ làm việc Lĩnh vực chuyên môn
(1)
Ngày bổ nhiệm giám định viên tư pháp Khen thưởng, thành tích (nếu có) Đơn vị công tác hoặc nơi cư trú (đối với trường hợp nghỉ hưu, nghỉ việc)
Chuyên trách Kiêm nhiệm
Sở Y tế
01 Ngô Dũng Nghĩa 1962   x Pháp y 10/7/2006 Bằng khen UBND tỉnh Sở Y tế
02 Văn Quang Tân 1961   x Pháp y 28/8/2009 HCLĐ hạng ba Bệnh viện Đa khoa tỉnh
03 Hàn Khởi Quang 1955   x Pháp y 10/7/2006 HCLĐ hạng ba Bệnh viện Đa khoa tỉnh
04 Phan Thị Thu Lan 1961 x   Pháp y 28/8/2009 Bằng khen UBND tỉnh Trung tâm GĐYK-PY
05 Nguyễn Thị Tám 1961 x   Pháp y 09/5/2012 Bằng khen UBND tỉnh Trung tâm GĐYK-PY
06 Nguyễn Công Sự 1969 x   Pháp y 10/7/2006   Trung tâm GĐYK-PY
07 Thái Minh Cảnh 1969 x   Pháp y 09/5/2012   Trung tâm GĐYK-PY
08 Nguyễn Văn Chích 1966   x Pháp y 10/7/2006   Bệnh viện Đa khoa tỉnh
09 Lê Văn Cư 1963   x Pháp y 10/7/2006   Nghỉ việc
(Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương)
10 Đặng Kim Cương 1964   x Pháp y 10/7/2006   Bệnh viện Đa khoa tỉnh
11 Phạm Đăng Cửu 1967   x Pháp y 10/7/2006   Bệnh viện Đa khoa tỉnh
12 Nguyễn Thành Đô 1975   x Pháp y 10/7/2006   Bệnh viện Đa khoa tỉnh
13 Nguyễn Văn Đông 1972   x Pháp y 09/5/2012   Bệnh viện Đa khoa tỉnh
14 Huỳnh Trần Dương Giang 1970   x Pháp y 10/7/2006   Bệnh viện Đa khoa tỉnh
15 Nguyễn Văn Giáp 1955   x Pháp y 10/7/2006   Bệnh viện Đa khoa tỉnh
16 Dương Thanh Hiền 1968   x Pháp y 09/5/2012   Bệnh viện Đa khoa tỉnh
17 Hà Quang Hiến 1962   x Pháp y 10/7/2006   Bệnh viện Đa khoa tỉnh
18 Phan Thị Hòa 1961   x Pháp y 10/7/2006   Trường Cao đẳng Y tế Bình Dương
19 Đặng Thị Thu Hương 1966   x Pháp y 10/7/2006   Bệnh viện Đa khoa tỉnh
20 Nguyễn Minh Khôi 1967   x Pháp y 10/7/2006   Bệnh viện Đa khoa tỉnh
21 Phạm Văn Long 1960   x Pháp y 10/7/2006   Bệnh viện Đa khoa tỉnh
22 Nguyễn Hùng Lực 1966   x Pháp y 10/7/2006   Bệnh viện Đa khoa tỉnh
23 Trần Thanh Nam 1967   x Pháp y 10/7/2006   Bệnh viện Đa khoa tỉnh
24 Ngô Minh Nhựt 1962   x Pháp y 10/7/2006   Bệnh viện Đa khoa tỉnh
25 Lê Duy Phong 1970   x Pháp y 10/7/2006   Bệnh viện Đa khoa tỉnh
26 Nguyễn Văn Sơn 1959   x Pháp y 10/7/2006   Bệnh viện Đa khoa tỉnh
27 Phan Thanh Thiện 1963   x Pháp y 10/7/2006   Bệnh viện Đa khoa tỉnh
28 Nguyễn Thị Bích Thu 1964   x Pháp y 10/7/2006   Bệnh viện Đa khoa tỉnh
29 Phạm Anh Tuấn 1963   x Pháp y 10/7/2006   Bệnh viện Đa khoa tỉnh
30 Huỳnh Thị Vân 1966   x Pháp y 10/7/2006   Bệnh viện Đa khoa tỉnh
31 Phạm Tân Hoàng Việt 1972   x Pháp y 10/7/2006   Bệnh viện Đa khoa tỉnh
32 Phạm Anh Vũ 1974   x Pháp y 10/7/2006   Bệnh viện Đa khoa tỉnh
33 Vũ Thanh Xuân 1958   x Pháp y 10/7/2006   Bệnh viện Đa khoa tỉnh
34 Võ Thị Gọi 1955   x Pháp y 10/7/2006   Nghỉ hưu
Phú Thứ, Phú An, Bến Cát, Bình Dương
35 Nguyễn Văn Lục 1953   x Pháp y 10/7/2006   Nghỉ hưu
(Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương)
36 Trần Thị Ngọc 1956   x Pháp y 10/7/2006   Nghỉ hưu
(Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương)
37 Lại Ngọc Dũng 1971   x Pháp y 10/7/2006   Nghỉ việc
(Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương)
38 Phạm Ngọc Đan 1972   x Pháp y 10/7/2006   Bệnh viện Đa khoa tỉnh
39 Nguyễn Thị Mỹ Phương 1967   x Pháp y 10/7/2006   Bệnh viện Đa khoa tỉnh
40 Dương Tấn Tài 1967   x Pháp y 28/8/2009   Bệnh viện Đa khoa tỉnh
41 Trần Thụy Vân Ngọc 1974   x Pháp y 10/7/2006   Bệnh viện Đa khoa tỉnh
42 Lê Thị Thanh Nguyên 1958   x Pháp y 10/7/2006   Nghỉ hưu
(Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương)
43 Đào Thị Thanh Hải 1962   x Pháp y 28/8/2009   Bệnh viện Đa khoa tỉnh
44 Đinh Văn Khai 1947   x Pháp y 10/7/2006   Nghỉ hưu
(Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương)
45 Văn Thành Hoàng Phượng 1972   x Pháp y 10/7/2006   Nghỉ việc
(Bệnh viện Hoàn Hảo 4-tỉnh Bình Dương)
46 Lê Văn Hà 1953   x Pháp y 10/7/2006   Nghỉ hưu
(Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương)
47 Nguyễn Văn Tiên 1966   x Pháp y 10/7/2006   Nghỉ việc
(Bệnh viện Á Châu-tỉnh Bình Dương)
48 Huỳnh Kim Thanh 1964   x Pháp y 10/7/2006   Nghỉ việc
(Bệnh viện Á Châu-tỉnh Bình Dương)
49 Từ Văn Cường 1961 x   Pháp y Chuyển công tác về Bình Dương năm 2010   Trung tâm GĐYK-PY
Công an tỉnh
50 Nguyễn Văn Nghiệp 1957 x   Kỹ thuật hình sự 28/11/2005   PC54-Công an tỉnh
51 Nguyễn Văn Quang 1960 x   Kỹ thuật hình sự 28/11/2005   PC54-Công an tỉnh
52 Lê Văn Lợi 1962 x   Pháp y 28/11/2005   PC54-Công an tỉnh
53 Trần Thanh Hoàng Hai 1975 x   Kỹ thuật hình sự 10/7/2006   PC54-Công an tỉnh
54 Trần Minh Triệu 1966 x   Kỹ thuật hình sự 28/11/2005   PC54-Công an tỉnh
55 Trương Minh Hùng 1966 x   Kỹ thuật hình sự 28/11/2005   PC54-Công an tỉnh
56 Nguyễn Bá Tòng 1970   x Kỹ thuật hình sự 28/11/2005   Chuyển công tác về Sở Cảnh sát PCCC
57 Lê Anh Tuấn 1977   x Kỹ thuật hình sự 10/7/2006   Chuyển công tác về CA thành phố Thủ Dầu Một
58 Lê Hồng Sương 1956 x   Kỹ thuật hình sự 28/11/2005   Nghỉ hưu
(Phú Mỹ, Thủ Dầu Một, Bình Dương)
59 Nguyễn Hoàng Nam 1976 x   Kỹ thuật hình sự 22/9/2014   PC54-Công an tỉnh
60 Lê Thành Vinh 1984 x   Kỹ thuật hình sự 22/7/2014   PC54-Công an tỉnh
Sở Tài chính
61 Nguyễn Khắc Hiệp 1958   x Tài chính 28/11/2005   Phòng Tài chính Đầu tư xây dựng cơ bản
62 Nguyễn Huỳnh Thành 1963   x Tài chính 28/11/2005   Phòng Giá-Công sản
63 Vương Văn Năm 1959   x Tài chính 28/11/2005   Văn phòng
64 Lê Hồng Thanh 1956   x Tài chính 28/11/2005   Thanh tra tài chính
65 Lương Thị Ánh Nghĩa 1962     Tài chính 28/11/2005   Nghỉ việc
(Phú Cường, Thủ Dầu Một, Bình Dương)
Sở Công thương
66 Nguyễn Văn Quang 1961   x Cơ khí 28/11/2005   Phòng Quản lý công nghiệp
67 Trương Thanh Nhàn 1971   x Thương mại 28/8/2009   Phòng Quản lý thương mại
68 Trần Trung Hiếu 1973   x Điện 28/11/2005   Phòng Quản lý điện năng
69 Phan Hồng Việt 1979   x Mỏ-Địa chất 28/11/2005   Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường
70 Trịnh Hữu Thuận 1983   x Hóa chất 25/10/2012   Phòng Kỹ thuật an toàn và Môi trường
71 Trần Văn Tùng 1961   x Thương mại 25/10/2012   Chi cục Quản lý thị trường
72 Nguyễn Thành Danh 1961   x Thương mại 25/10/2012   Chi cục Quản lý thị trường
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
73 Nguyễn Thị Kim Anh 1958   x Nông lâm nghiệp 28/11/2005   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
74 Trần Văn Nguyên 1961   x Nông lâm nghiệp 28/11/2005   Chi cục Kiểm lâm
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
75 Phạm Đắc Hiến 1956   x Văn hóa 28/11/2005   Đoàn Ca múa nhạc dân tộc
76
 
Nguyễn Văn Thủy 1960   x Văn hóa 28/11/2005   Ban Quản lý Di tích và Thắng cảnh
77 Phạm Tấn Lộc 1958   x Văn hóa 31/3/2009   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
78 Trần Thị Đẹp 1966   x Văn hóa 02/02/2012   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
79 Trương Văn Hùng 1960   x Văn hóa 28/11/2005   Nghỉ hưu
(Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương)
Sở Giao thông vận tải
80 Nguyễn Hữu Trung 1977   x Xây dựng giao thông 28/11/2005   Sở Giao thông vận tải
81 Nguyễn Chí Hiếu 1970   x Cơ khí 28/11/2005   Sở Giao thông vận tải
82 Nguyễn Văn Hữu 1964   x Cơ khí 13/12/2007   Sở Giao thông vận tải
83 Châu Văn Dũng 1980   x Giao thông 28/8/2009   Sở Giao thông vận tải
Sở Khoa học và Công nghệ
84 Trần Quốc Quý 1972   x Khoa học kỹ thuật 28/11/2005   Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Tài nguyên và Môi trường
85 Vũ Dương Long 1960   x Tài nguyên môi trường 28/11/2005   Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Xây dựng
86 Trần Quốc Dũng 1961   x Xây dựng 28/11/2005   Sở Xây dựng
87 Nguyễn Thị Thanh Hảo 1965   x Xây dựng 28/11/2005   Sở Xây dựng
88 Trần Sĩ Toán 1951   x Xây dựng 28/11/2005   Nghỉ hưu
(Phú Lợi, Thủ Dầu Một,  Bình Dương)
89 Nguyễn Văn Hữu 1963   x Xây dựng 28/11/2005   Ban quản lý các KCN tỉnh
90 Hồ Trần Minh Mẫn 1974   x Xây dựng 28/11/2005   Nghỉ việc
Cục Hải quan tỉnh Bình Dương
91 Lê Hoàng Hải 1975   x Tài chính-Thuế 19/4/2006   Cục Hải quan tỉnh Bình Dương
Cục Thuế tỉnh Bình Dương
92 Huỳnh Văn Mộc 1966   x Tài chính-Thuế 04/5/2009   Phòng Kiểm tra thuế số 01
93 Phan Thanh Quyền 1961   x Tài chính-Thuế 28/11/2005   Phòng Kiểm tra thuế số 01
94 Nguyễn Ngọc Xuân 1958   x Tài chính-Thuế 06/6/2006   Phòng Kiểm tra thuế số 01
95 Lê Hữu Khương 1957   x Tài chính-Thuế 07/10/2010   Phòng Kiểm tra thuế số 02
96 Nguyễn Hoàng Thạch 1964   x Tài chính-Thuế 25/5/2012   Phòng kiểm tra nội bộ
97 Hồ Trường Duy 1981   x Tài chính-Thuế 25/5/2012    
98 Trần Mạnh Hà 1982   x Tài chính-Thuế 25/5/2012   Phòng TH-NV-DT
99 Trần Hưng Hiệu 1966   x Tài chính-Thuế 25/5/2012    
100 Phạm Thành Tài 1969   x Tài chính-Thuế 25/5/2012    
101 Trần Văn Hoàng 1968   x Tài chính-Thuế 25/5/2012   Chi cụ thuế Thủ Dầu Một
102 Trần Văn Tâm 1959   x Tài chính-Thuế 25/5/2012   Chi cụ thuế Thuận An
103 Nguyễn Anh Khoa 1972   x Tài chính-Thuế 25/5/2012   Chi cụ thuế Dĩ An
104 Trần Văn Mạnh 1967   x Tài chính-Thuế 25/5/2012   Chi cụ thuế Bến Cát
105 Nguyễn Văn Bảo 1971   x Tài chính-Thuế 25/5/2012   Chi cục thuế Dầu Tiếng
106 Sơn Ngọc Thủy 1966   x Tài chính-Thuế 25/5/2012   Chi cục thuế thị xã Tân Uyên
107 Nguyễn Thanh Duyên 1977   x Tài chính-Thuế 25/5/2012   Chi cục thuế huyện Phú Giáo
Ngân hàng nhà nước chi nhánh Bình Dương
108 Nguyễn Phú Cường 1962   x Tín dụng, ngân hàng 28/11/2005   Ngân hàng nhà nước chi nhánh Bình Dương

Phụ lục III
DANH SÁCH NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC
(Ban hành kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND ngày    tháng    năm 2014 của UBND tỉnh Bình Dương)
 
STT Họ và tên Năm sinh Lĩnh vực giám định Đơn vị công tác Ghi chú
01 Lê Thị Mộng Diễm 1970 Tài liệu Trường Chính trị tỉnh Bình Dương  
02 Phan Thanh Nam 1968 Tài liệu Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương  
03 Nguyễn Quốc Liêm 1982 Tài liệu Ban tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương  
04 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 1982 Tài liệu Phòng Báo chí, Xuất bản-Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Bình Dương  
 
 
Lượt người xem:  Views:   1859
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio