Giám định tư pháp
Thứ 2, Ngày 15/02/2021, 11:00
Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
15/02/2021 | Nguyễn Thị Vân Anh

Thực hiện Quyết định số 1450/QĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp, ngày 05/2/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.

​Kế hoạch đã đề ra các nội dung trọng tâm chính như sau:

1. Phổ biến, quán triệt nội dung và việc thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.

Nội dung: Thực hiện giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật bằng hình thức đăng tải trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các cơ quan, tổ chức và địa phương.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến giám định tư pháp; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.

3. Rà soát cập nhật, củng cố, phát triển đội ngũ cá nhân, tổ chức giám định tư pháp theo hướng gắn với nhu cầu giám định thực tế của hoạt động tố tụng và theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.  

4. Phân công phòng, đơn vị làm đầu mối trong việc quản lý chung công tác giám định tư pháp ở từng lĩnh vực giám định tại các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (làm đầu mối tham mưu, thống kê về giám định tư pháp).

5. Công an tỉnh phối hợp làm đầu mối trong việc quản lý chung công tác giám định tư pháp trong hoạt động tố tụng (làm đầu mối tham mưu, thống kê về giám định tư pháp trong hoạt động tố tụng). 

6. Tổ chức tập huấn về kiến thức pháp lý cho đội ngũ làm giám định tư pháp tại địa phương. 

7. Tăng cường kiểm tra, thanh tra tình hình tổ chức, hoạt động, quản lý giám định tư pháp ở địa phương; kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm về giám định tư pháp của các cơ quan tiến hành tố tụng ở địa phương; các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động giám định ở lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý.

8. Đánh giá công tác giám định tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý; tôn vinh, khen thưởng tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực trong hoạt động giám định tư pháp.

Hinh 1_KH Giam dinh 2020.jpgHinh 2_KH Giam dinh 2020.jpgHinh 3_KH Giam dinh 2020.jpg


Lượt người xem:  Views:   1209
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio