Đấu giá
Thứ 6, Ngày 26/02/2021, 10:00
Khái quát tình hình tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản tại tỉnh Bình Dương năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/02/2021 | Tăng Thị Hà Chi

Tính đến ngày 31/12/2020, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 08 tổ chức đấu giá tài sản, gồm Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản và 07 doanh nghiệp đấu giá tài sản. Ngoài ra, có 08 chi nhánh của doanh nghiệp đấu giá tài sản đăng ký hoạt động tại tỉnh Bình Dương.

Theo báo cáo của các tổ chức đấu giá tài sản, trong năm 2020, các tổ chức đấu giá đã thực hiện đấu giá thành 288 cuộc cuộc đấu giá. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá hơn 291 tỷ đồng; tổng giá bán của tài sản đấu giá gần 304 tỷ đồng; tổng số tiền thù lao dịch vụ đấu giá thu được hơn 2,1 tỷ đồng; số tiền nộp ngân sách/thuế khoảng 126 triệu đồng.

Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản luôn được Sở Tư pháp quan tâm và ngày càng được nâng cao, cụ thể:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đấu giá. Sở Tư pháp đã phát hành 30.000 tờ gấp pháp luật giới thiệu về Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, phổ biến quy định về quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp còn đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật và các tin bài liên quan đến Luật Đấu giá tài sản trên Trang thông tin điện tử của Sở.

- Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính về đấu giá tài sản đảm bảo đúng theo quy định pháp luật. Sở Tư pháp đã cấp Giấy đăng ký hoạt động cho 01 doanh nghiệp đấu giá tài sản và 01 chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản; ban hành 02 Quyết định về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của 02 doanh nghiệp đấu giá tài sản; cấp 04 Thẻ đấu giá viên.

- Năm 2020, Sở Tư pháp đã kịp thời triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh về đấu giá:

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1730/UBND-NC ngày 10/4/2020 yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai và đưa vào sử dụng Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp đã có văn bản triển khai đến các tổ chức đấu giá tài sản, yêu cầu các tổ chức đấu giá tài sản thực hiện việc đăng ký tài khoản sử dụng Cổng thông tin và cập nhật công khai việc đấu giá tài sản lên Cổng thông tin theo quy định tại Điều 57 Luật Đấu giá tài sản kể từ ngày 10/4/2020.

+ Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2565/UBND-NC ngày 01/6/2020 về việc thi hành Luật Đấu giá tài sản.

+ Báo cáo theo hướng dẫn, yêu cầu của Bộ Tư pháp: rà soát danh sách người tập sự hành nghề đấu giá; rà soát đội ngũ đấu giá viên đang hành nghề; rà soát, lập danh sách các tổ chức đấu giá tài sản, Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản tại địa phương; xử lý tên gọi của doanh nghiệp đấu giá tài sản bị trùng hoặc gây nhầm lẫn; tình hình thực hiện Đề án "Phát triển và tăng cường năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

+ Tiếp tục rà soát, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất tại phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một của Công ty cổ phần Truyền thông Trí Việt (có văn bản xin ý kiến Bộ Tư pháp hướng dẫn về người mua được tài sản đấu giá ngay tình; văn bản xác minh thông tin về tổ chức đấu giá tài sản tại Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh và 03 văn bản báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh).

Ngoài ra, Sở Tư pháp còn chủ động ban hành Công văn số 708/STP-BTTP ngày 24/4/2020 về nâng cao chất lượng hoạt động đấu giá tài sản, theo đó yêu cầu các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh thực hiện việc đấu giá tài sản theo nguyên tắc, trình tự, thủ tục quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định pháp luật khác có liên quan; chú trọng trang bị cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ tốt hoạt động đấu giá tại đơn vị,...

-  Sở Tư pháp có sự phối hợp tích cực với các cơ quan có liên quan về các vấn đề có liên quan đến đấu giá tài sản, như: ban hành 03 văn bản về việc góp ý dự thảo điều chỉnh Phương án đấu giá quyền sử dụng đất dự án Khu vực Thành ủy - UBND thành phố Thủ Dầu Một (cũ); góp ý việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất chợ Thống Nhất và khu đất chợ Nội Hóa tại thành phố Dĩ An; có ý kiến về thẩm quyền phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất cho thuê thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường. Tham gia phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 6206/UBND-KT ngày 17/12/2020 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản. Thẩm định tính pháp lý của hồ sơ bán đấu giá tài sản theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương..

- Công tác kiểm tra, thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ chức, hoạt động đấu giá tài sản được Sở Tư pháp thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

+ Về kiểm tra, thanh tra: Sở Tư pháp đã tiến hành 01 cuộc thanh tra 01 doanh nghiệp đấu giá tài sản. Qua thanh tra, Chánh Thanh tra Sở đã ban hành 01 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với thư ký - nhân viên của doanh nghiệp đấu giá tài sản về hành vi ghi biên bản cuộc đấu giá không đầy đủ chi tiết diễn biến của phiên đấu giá với số tiền 6.000.000 đồng. Cá nhân bị xử phạt đã nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt của Sở Tư pháp. Doanh nghiệp đấu giá tài sản đã khắc phục những sai sót theo kết luận của Sở Tư pháp, tổ chức họp rút kinh nghiệm đối với đấu giá viên và nhân viên.

+ Về giải quyết khiếu nại, tố cáo: Sở Tư pháp tiếp nhận được 03 đơn (02 đơn đề nghị, 01 đơn yêu cầu) không thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở. Kết quả xử lý: Sở Tư pháp đã ban hành văn bản hướng dẫn, trả lời 02 đơn; lưu 01 đơn vì đơn đã có văn bản hướng dẫn, trả lời./.

Lượt người xem:  Views:   1625
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio