Đấu giá
Thứ 4, Ngày 08/04/2020, 17:00
Triển khai chính thức Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, Phần mềm quản lý thông tin đấu giá tài sản
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/04/2020 | Phòng Bổ trợ Tư pháp

Thực hiện quy định tại Điều 56 và Điều 57 Luật đấu giá tài sản, thời gian qua, Bộ Tư pháp đã xây dựng và triển khai Phần mềm quản lý thông tin đấu giá tài sản, được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản. Phần mềm Quản lý thông tin đấu giá tài sản bao gồm việc quản lý thông tin giới thiệu về Sở Tư pháp; thông tin cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá; thông tin tổ chức đấu giá tài sản; thông tin đấu giá viên, thông tin cấp Thẻ đấu giá viên; thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản; thông báo công khai việc đấu giá tài sản.

bttp-2020-PhanmemDGTS.png

Để việc triển khai chính thức Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, Phần mềm đạt hiệu quả theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp tại Công văn số 956/BTP-BTTP và Công văn số 957/BTP-BTTP ngày 17/3/2020, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 589/STP-BTTP ngày 08/4/2020 yêu cầu các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung liên quan đến việc đăng ký tài khoản sử dụng và thông báo công khai việc đấu giá tài sản trên Cổng thông tin.

Về đăng ký tài khoản sử dụng, Sở Tư pháp cấp phát tài khoản trên cơ sở đề nghị của tổ chức đấu giá tài sản. Tổ chức đấu giá tài sản gửi công văn đăng ký tài khoản sử dụng theo mẫu về Sở Tư pháp.

Về thông báo công khai việc đấu giá tài sản, tổ chức đấu giá tài sản cập nhật công khai việc đấu giá tài sản lên Cổng thông tin theo quy định tại Điều 57 Luật đấu giá tài sản kể từ ngày 10/4/2020; định kỳ, tổ chức rà soát, cập nhật, bổ sung thông tin phát sinh trong quá trình triển khai./.​

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

Tải về CV_589_STP_BTTP.pdf

Tải về CV_956_BTP_BTTP.pdf

Tải về CV_957_BTP_BTTP.pdf​

Lượt người xem:  Views:   625
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio