Đấu giá
Thứ 5, Ngày 17/08/2023, 15:00
Những điểm mới của Nghị định 47/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu giá tài sản
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/08/2023 | Nguyễn Thị Vân Anh

Ngày 03/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 47/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2017 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu giá tài sản, trong đó có một số nội dung mới như sau:​

1. Tổ chức đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến

Tại Khoản 1 Điểu 1 Nghị định 47/2023/NĐ-CP sửa đổi Khoản 2 Điều 9 Nghị định 62/2027/NĐ-CP như sau:

 "2. Tổ chức đấu giá tài sản, Hội đồng đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng tổ chức việc đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến thông qua việc thuê, sử dụng Trang thông tin đấu giá trực tuyến. Trang thông tin đấu giá trực tuyến được thiết lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về thông tin và truyền thông, pháp luật về thương mại điện tử, bao gồm Trang thông tin đấu giá trực tuyến quốc gia, Trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng và Trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chứ​c đấu giá tài sản."

Theo quy định nêu trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến được mở rộng hơn so với Nghị định 62/2017/NĐ-CP bao gồm: Trang thông tin đấu giá trực tuyến quốc gia, Trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng và Trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản.

2. Trình tự tổ chức đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến

Trình tự tổ chức đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 47/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 10 Nghị định số 62/2017/NĐ-CP. Trong đó lưu ý: Tổ chức đấu giá tài sản, Hội đồng đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng đăng tải Quy chế cuộc đấu giá, Thông báo công khai việc đấu giá, kèm theo danh mục tài sản, hình ảnh, tài liệu liên quan đến tài sản (nếu có) trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến.

3. Yêu cầu đối với Trang thông tin đấu giá trực tuyến

Khoản 3 Điều 1 Nghị định 47/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 13 Nghị định số 62/2017/NĐ-CP, trong đó cần chú ý các nội dung yêu cầu mới so với Nghị định 62/2017/NĐ-CP:

"1. Công khai, minh bạch, không hạn chế truy cập, tiếp cận thông tin.

2. Thời gian trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến là thời gian thực và là thời gian chuẩn trong đấu giá trực tuyến.

3. Hoạt động ổn định, liên tục và phải đạt cấp độ 3 theo quy định pháp luật về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.

4. Đáp ứng các yêu cầu về việc kết nối, tích hợp và chia sẻ dữ liệu thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ thông tin.

5. Có các chức năng nghiệp vụ tối thiểu sau đây:

a) Cho phép cá nhân, tổ chức đăng ký tài khoản tham gia đấu giá. Mỗi cá nhân, tổ chức được đăng ký duy nhất một tài khoản tham gia đấu giá, trả giá.

b) Đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin của người tham gia đấu giá, tài khoản truy cập, việc tham gia trả giá, giá đã trả bằng mã định danh riêng.

c) Hiển thị công khai, trung thực giá trả của người tham gia đấu giá; thực hiện ghi lại thông tin và truy xuất được lịch sử các giao dịch, mức giá được trả tại các cuộc đấu giá, việc rút lại giá đã trả và những thông tin cần thiết khác trong quá trình tổ chức đấu giá trên Trang thông tin đấu giá trực tuyến.

d) Hiển thị liên tục trong suốt thời gian đấu giá mức giá cao nhất đã trả đối với phương thức trả giá lên và mức giá bằng giá khởi điểm hoặc giá đã giảm thấp nhất đối với phương thức đặt giá xuống để những người tham gia đấu giá có thể xem được; người đủ điều kiện tham gia đấu giá nhưng không tham gia cuộc đấu giá.

đ) Bảo đảm người tham gia đấu giá không thể nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá sau thời điểm kết thúc nộp hồ sơ; thực hiện việc trả giá sau thời điểm kết thúc cuộc đấu giá.".

4. Thẩm định điều kiện đối với Trang Thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản

Khoản 4 Điều 1 Nghị định 47/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 13 Nghị định số 62/2017/NĐ-CP quy định:

"1. Tổ chức đấu giá tài sản, tổ chức mà Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ do Chính phủ thành lập để xử lý nợ xấu của tổ chức tín dụng gửi Đề án xây dựng Trang thông tin đấu giá trực tuyến đến Bộ Tư pháp. Đề án có các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 1 của Nghị định này.

2. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Trang thông tin đấu giá trực tuyến và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng; thành phần Hội đồng gồm đại diện Bộ Tư pháp làm Chủ tịch Hội đồng, đại diện các cơ quan, tổ chức có liên quan, các chuyên gia có trình độ, kinh nghiệm trong lĩnh vực đấu giá, công nghệ thông tin.

3. Hội đồng thẩm định điều kiện đối với Trang thông tin đấu giá trực tuyến xem xét, thẩm định theo các nội dung sau đây:

a) Cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất và đội ngũ nhân sự vận hành Trang thông tin đấu giá trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản;

b) Các yêu cầu quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định này."

Như vậy, theo quy định mới, Tổ chức đấu giá tài sản gửi Đề án xây dựng Trang thông tin đấu giá trực tuyến đến Bộ Tư pháp (theo quy định tại Nghị định 62/2017/NĐ-CP các tổ chức gửi Đề án lên Sở Tư pháp).

5. Các nội dung khác cần lưu ý

Đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản đã được phê duyệt hình thức đấu giá trực tuyến theo Nghị định 62/2017/NĐ-CP (Công ty Đấu giá hợp danh Trực tuyến TCC) phải bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống đấu giá trực tuyến đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định 47/2023/NĐ-CP và báo cáo kết quả cho Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp theo quy định pháp luật.

Trên đây là một số nội dung mới của Nghị định số 47/2023/NĐ-CP ngày 03/7/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản./.

Lượt người xem:  Views:   316
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio