Công chứng
Thứ 4, Ngày 03/12/2014, 09:59
Công chứng lưu giữ di chúc
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/12/2014
 
- Trình tự thực hiện Bước 1: Người có yêu cầu công chứng nộp hồ sơ yêu cầu công chứng lưu giữ di chúc cho công chứng viên tại các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Bước 2:
-  Trường hợp hồ sơ đầy đủ, phù hợp với qui định của pháp luật sẽ được công chứng viên tiếp nhận theo khoản 3 điều 52 Luật Công chứng.                                                                         
-  Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, không phù hợp với qui định của pháp luật thì Công chứng viên yêu cầu bổ sung hồ sơ (theo mẫu Phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ).
Bước 3:
- Công chứng viên thực hiện việc niêm phong bản di chúc cần lưu giữ trước mặt người lập di chúc và ghi biên nhận lưu giữ di chúc cho người yêu cầu.
- Cách thức thực hiện + Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận lưu giữ di chúc bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động thì trước khi giải thể hoặc chấm dứt hoạt động tổ chức hành nghề công chứng phải thỏa thuận với người lập di chúc về việc chuyển cho tổ chức hành nghề công chứng khác lưu giữ di chúc. Trường hợp không thỏa thuận được thì phải trả lại di chúc và phí lưu giữ di chúc cho người lập di chúc.
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
  + Thành phần hồ sơ Phiếu yêu cầu công chứng tại trụ sở và phiếu yêu cầu công chứng ngoài trụ sở (nếu có);
·    Giấy tờ liên quan
o Chứng minh nhân dân, chứng minh quân đội, chứng minh sĩ quan hoặc hộ chiếu
o Hộ khẩu
Văn bản công chứng (di chúc) cần lưu giữ
  + Số lượng 01 (bộ)
- Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân yêu cầu công chứng
- Thời hạn giải quyết: + Vụ việc đơn giản không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
+ Vụ việc phức tạp không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Cơ quan thực hiện TTHC: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Tổ chức hành nghề công chứng
+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ chức hành nghề công chứng
+ Cơ quan phối hợp (nếu có ):
- UNND cấp xã;
- UBND cấp huyện;
- Sở Tài nguyên-Môi trường;
- Cơ quan Tòa án, thi hành án.
- Kết quả thực hiện TTHC: Di chúc được lưu giữ
- Lệ phí (nếu có):  Phí lưu giữ di chúc là: 100.000 đồng/1 trường hợp
- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): + Phiếu yêu cầu công chứng
+ Phiếu yêu cầu công chứng ngoài trụ sở (nếu có)
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC (nếu có): + Người yêu cầu lưu giữ di chúc phải là người lập di chúc.
- Căn cứ pháp lý của TTHC: 1. Luật Công chứng thông qua ngày 12/12/2006, có hiệu lực ngày 01/7/2007
- Nghị định 04/2002013/NĐ-CP ngày 07/01/200813 của Chính phủ về việc qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng, có hiệu lực ngày 25/02/2013.
Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất. 
Thông tư số 11/2011/TT-BTP ngày 27/6/2011 hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công chứng viên, tổ chức và hoạt động công chứng, quản lý Nhà nước về công chứng. 
Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 19/01/2012 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp về hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng, có hiệu lực ngày 15/3/2012.
2. Bộ Luật Dân sự thông qua ngày 14/6/2005, có hiệu lực ngày 01/01/2006

 Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế.
 
Lượt người xem:  Views:   511
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio