Công chứng
Thứ 6, Ngày 26/02/2021, 09:00
Khái quát tình hình tổ chức và hoạt động công chứng tại tỉnh Bình Dương năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/02/2021

Tính đến ngày 31/12/2020, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có tổng số 32 tổ chức hành nghề công chứng, gồm: 02 Phòng công chứng và 30 Văn phòng công chứng. Số công chứng viên đang hành nghề tại các tổ chức hành nghề công chứng: 83 (tăng 08 công chứng viên so với năm 2019). Năm 2020, các tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện công chứng 279.026 vụ việc với tổng số phí và thù lao công chứng thu được gần 154 tỷ đồng; chứng thực bản sao từ bản chính: 704.358 bản, chứng thực chữ ký: 55.247 việc với tổng số phí chứng thực hơn 6 tỷ đồng. Các tổ chức hành nghề công chứng đã đóng góp hơn 14 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước/thuế.

Công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng đạt được nhiều kết quả tích cực, cụ thể như sau:

- Về tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về công chứng: Sở Tư pháp đã phát hành 30.000 tờ gấp pháp luật phổ biến quy định về thẩm quyền ngăn chặn giao dịch về quyền sử dụng đất, công chứng ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Bình Dương thực hiện 01 chương trình "Pháp luật và cuộc sống" nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật và giải đáp các khó khăn, vướng mắc của người dân liên quan đến công chứng.

- Về ban hành, tham mưu ban hành các văn bản liên quan đến tổ chức và hoạt động công chứng:

Trong năm 2020, Sở Tư pháp đã ban hành nhiều văn bản về lĩnh vực công chứng, như: chủ động ban hành công văn chấn chỉnh tổ chức và hoạt động công chứng; triển khai thực hiện Quy chế khai thác, sử dụng và quản lý Cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương (ban hành kèm theo Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh); ban hành các văn bản trả lời, phúc đáp các sở, ngành và tổ chức về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến công chứng; kịp thời báo cáo theo yêu cầu của Bộ Tư pháp,...

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp cũng đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Báo cáo tổng kết 05 năm thi hành Luật Công chứng năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Dương, Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

          - Về công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan đến tổ chức và hoạt động công chứng: Sở Tư pháp tổ chức họp theo Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp và Hội Công chứng viên tỉnh nhằm đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp trong năm 2019; việc sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp và Hội công chứng viên ký kết ngày 04/5/2016; trao đổi một số nội dung liên quan đến Cơ sở dữ liệu công chứng; việc tổ chức Đại hội bất thường của Hội Công chứng viên tỉnh. Tham gia phối hợp với Hội Công chứng viên tỉnh tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng cho đội ngũ công chứng viên và chuyên viên của các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng diễn ra trong 3 ngày với 04 chuyên đề. Sở Tư pháp đã cấp Giấy chứng nhận hoàn thành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công chứng năm 2020 cho 119 cá nhân..

- Chế độ kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về tổ chức hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng:

+ Về thanh tra, kiểm tra

Sở Tư pháp đã tổ chức 01 cuộc thanh tra hành chính đối với 01 Phòng Công chứng, 01 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với 01 Văn phòng công chứng, 01 cuộc kiểm tra đột xuất theo đơn của công dân đối với 01 Văn phòng công chứng và 01 cuộc kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra đối với 01 Văn phòng công chứng. Qua thanh tra, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp ban hành 04 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 công chứng viên và 03 Văn phòng công chứng với tổng số tiền phạt là 23.500.000 đồng, kèm theo biện pháp khắc phục hậu quả với số tiền 1.020.000 đồng.

Công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng bị xử phạt đã nghiêm túc chấp hành quyết định xử phạt của Sở Tư pháp; khắc phục những sai sót theo kết luận của Sở Tư pháp; tổ chức họp rút kinh nghiệm đối với công chứng viên và chuyên viên thuộc tổ chức hành nghề công chứng.    

+ Về giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trong năm 2020, Sở Tư pháp tiếp nhận 12 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở, gồm: 07 tố cáo, 05 đề nghị, kiến nghị, phản ánh (trong đó: kỳ trước chuyển sang 01 tố cáo, 01 kiến nghị). Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc và đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. 100% đơn thư tiếp nhận đã được xử lý, không có đơn tồn đọng, kéo dài, không phát sinh khiếu nại đông người, phức tạp. Các trường hợp kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động công chứng Sở Tư pháp đều có văn bản trả lời hoặc chuyển đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền thụ lý, giải quyết./.

Lượt người xem:  Views:   748
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio