Công chứng
Thứ 5, Ngày 02/05/2019, 17:00
Thông báo về việc chưa tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/05/2019

Luật số 28/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch được Quốc hội thông qua ngày 15/6/2018, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019. Điều 2 của Luật này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng năm 2014, theo đó, bãi bỏ các quy định có liên quan đến Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020. Ngày 12/02/2019, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 449/BTP-BTTP về việc triển khai thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 và Luật Công chứng năm 2014. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản giao Sở Tư pháp tham mưu triển khai thi hành trên địa bàn tỉnh.

Để định hướng phát triển tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, đáp ứng tốt nhu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh, hiện Sở Tư pháp đang thực hiện quy trình tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổng kết Luật Công chứng năm 2014 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Quyết định 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020"; đồng thời đang xây dựng dự thảo văn bản quy phạm "Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phò​​ng công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương" (thay thế Quyết định số 2544/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh).

Do vậy, Sở Tư pháp thông báo tạm thời chưa tiếp nhận hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Dương (theo Thông báo số 726/TB-STP ngày 02/5/2019 của Sở Tư pháp).

Sở Tư pháp thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết./.

File đính kèm:  Tải về TB_726_STP-BTTP.pdf

Lượt người xem:  Views:   479
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio