Chứng thực
Thứ 3, Ngày 01/12/2020, 10:00
Chứng thực Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân theo quy định của Thông tư số 58/2020/TT-BCA
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
01/12/2020

Ngày 16/6/2020, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 58/2020/TT-BCA quy định về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2020 và thay thế Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe và Thông tư số 64/2017/TT-BCA ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe.

Liên quan đến chứng thực Giấy bán, cho, tặng xe, Thông tư số 58/2020/TT-BCA có điểm mới so với trước đây, cụ thể như sau:

Tại điểm a khoản 2 Điều 8 Thông tư số 58/2020/TT-BCA quy định một trong các giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe gồm "Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân có xác nhận công chứng hoặc chứng thực". Trước đây, theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 10 Thông tư số 15/2014/TT-BCA "Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân phải có công chứng theo quy định của pháp luật về công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn đối với chữ ký của người bán, cho, tặng xe theo quy định của pháp luật về chứng thực".

Bán, cho, tặng xe là chuyển quyền sở hữu xe từ người này sang người khác, làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên. Do đó, về bản chất, đây là một giao dịch dân sự. Quy định mới này của Thông tư số 58/2020/TT-BCA  là phù hợp với quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 và Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch./.

Lượt người xem:  Views:   2924
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio