Chứng thực
Thứ 4, Ngày 06/05/2015, 04:12
Tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/05/2015
 
      Ngày 20/6/2014, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính. Để việc triển khai Chỉ thị số 17/CT-TTg được đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã có Văn bản số 2658/UBND-NC ngày 12/8/2014 chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị, đến nay việc triển khai đạt được những kết quả sau:
 

 
      Thứ nhất, Sở Tư pháp (cơ quan thường trực của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh) đã chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bình Dương và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung quy định tại Điều 6 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP và Chỉ thị số 17/CT-TTg bằng nhiều hình thức khác nhau như thực hiện chương trình “pháp luật và cuộc sống”, đăng nhiều tin, bài giới thiệu nội dung Chỉ thị và Điều 6 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP trên trang web của Tỉnh, các cơ quan, đoàn thể; phát tờ rơi; tổ chức phổ biến rộng rãi qua hệ thống loa, đài truyền thanh của các xã, phường, thị trấn; lồng ghép việc phổ biến nội dung Chỉ thị tại các buổi họp giao ban cơ quan, sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật, Ngày pháp luật và qua việc trợ giúp pháp lý…Nhờ đó, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức khi tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính được nâng cao, đồng thời giúp cho các cá nhân, tổ chức hiểu rõ quyền của mình khi trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính.
       Ngoài ra, nhằm bồi dưỡng kỹ năng phục vụ cho công tác đối chiếu giữa bản sao và bản chính các giấy tờ, văn bản khi tiếp nhận thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ kiểm tra, nhận dạng tài liệu, hồ sơ giả cho khoảng hơn 500 lượt cán bộ, công chức là cán bộ tư pháp - hộ tịch, cán bộ một cửa thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã; đại diện các Phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; cán bộ làm công tác pháp chế và cán bộ trực tiếp tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành; công chứng viên, chuyên viên của các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh vào ngày 09/4/2015. Thông qua lớp tập huấn, học viên tiếp thu được nhiều kiến thức, kinh nghiệm để áp dụng vào thực tế công tác chuyên môn.
       Thứ hai, Sở Tư pháp phối hợp với các ngành có liên quan nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật, gắn với công tác kiểm soát thủ tục hành chính; đồng thời chú trọng công tác kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định nhằm đảm bảo các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành có quy định về thủ tục hành chính phù hợp với nội dung của Điều 6 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP. Trong năm 2014, Sở Tư pháp góp ý, thẩm định 166 văn bản, (thẩm định 73 văn bản do địa phương ban hành và góp ý 93 văn bản do Trung ương ban hành), trong đó có 13 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính.
       Thứ ba, qua rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và các văn bản hành chính (văn bản cá biệt) có quy định liên quan đến thủ tục hành chính theo Kế hoạch số 1106/KH-STP ngày 14/10/2014 của Sở Tư pháp, tổng cộng có 65/151 văn bản quy định không phù hợp. Các văn bản quy định về việc sử dụng bản sao đều chưa đảm bảo quyền lựa chọn của người dân (được chọn nộp “Bản sao có chứng thực”, “Bản sao từ sổ gốc” hoặc “Bản photo kèm theo bản chính để đối chiếu”) theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP hoặc nội dung quy định chưa rõ ràng như chỉ yêu cầu nộp “Bản sao” hay “Bản sao hợp lệ”. Nguyên nhân chủ yếu của những quy định không phù hợp là do địa phương đã căn cứ vào các quy định của văn bản pháp luật Trung ương và các văn bản này được ban hành trước tháng 6/2014. Kể từ thời điểm Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg (ngày 20/6/2014), địa phương đã thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo của Chỉ thị, đảm bảo các văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính đều phù hợp với quy định tại Điều 6 Nghị định 79/2007/NĐ-CP.
       Thứ tư, địa phương luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực hiện theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại cơ quan hành chính nhà nước và các tổ chức trực thuộc để kịp thời chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực giấy tờ, văn bản trái với quy định tại Điều 6 Nghị định 79/2007/NĐ-CP (thành lập Đoàn kiểm tra thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính tiến hành kiểm tra tại 04 đơn vị: Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An và Sở Giao thông Vận tải). Bên cạnh đó, việc công bố, niêm yết công khai và thực hiện thủ tục hành chính đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, chưa có phản ánh của khách hàng trong việc lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực giấy tờ, văn bản.
       Thứ năm, Tỉnh thường xuyên chỉ đạo, điều hành công tác rà soát, củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy nhân sự đi đôi với đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu sao giấy tờ, văn bản của cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ tục hành chính. Địa điểm tiếp nhận và trả hồ sơ được bố trí phù hợp giúp cho việc tiếp nhận, hướng dẫn xử lý và bổ sung hồ sơ thuận lợi, nhanh chóng, thái độ phục vụ người dân thân thiện, gần gũi, tận tình.
       Trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp, các ngành, nhìn chung, tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh đã được chấn chỉnh và đạt những kết quả tích cực, góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính đồng thời giảm tải cho các cơ quan thực hiện chứng thực./.
Hà Chi - Phòng Bổ trợ tư pháp

Lượt người xem:  Views:   866
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio