Xử lý vi phạm hành chính
Thứ 4, Ngày 17/06/2020, 11:00
Công văn số 2619/BXD-HĐXD ngày 02/6/2020 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số vướng mắc về xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/06/2020 | Phòng QLXLVPHC&TDTHPL

Theo đó, công trình được miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại điểm k khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng 2014 là "Công trình xây dựng ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch chỉ tiết xây dựng được duyệt; nhà ở riêng lẻ ở nông thôn, trừ nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa".

Tuy nhiên, chủ đầu tư có quyền nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng nếu có nhu cầu.

Theo điểm b khoản 5 Điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017:

"Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị;..."

Không quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xây dựng nhà ở riêng lẻ không yêu cầu phải có giấy phép xây dựng tại nông thôn (trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa).

Việc quản lý trật tự xây dựng đối với công trình được miễn giấy phép xây dựng thực hiện theo khoản 2 Điều 2 Thông tư 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016.

"2. Đối với công trình được miễn giấy phép xây dựng:

a) Việc quản lý trật tự xây dựng căn cứ vào quy hoạch xây dựng được duyệt và các quy định của pháp luật có liên quan. Đối với khu vực chưa có quy hoạch xây dựng được duyệt, Ủy ban nhân dân các cấp theo phân cấp có trách nhiệm ban hành Quy định về quản lý quy hoạch, kiến trúc để làm cơ sở cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng;

b) Nội dung quản lý trật tự xây dựng đối với các công trình được miễn giấy phép xây dựng là kiểm tra sự tuân thủ quy hoạch xây dựng, thiết kế đô thị (nếu có) hoặc Quy định về quản lý quy hoạch, kiến trúc. Đối với trường hợp thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thì nội dung quản lý xây dựng là kiểm tra sự tuân thủ thiết kế đã được thẩm định và các quy định của pháp luật có liên quan."

Trường hợp xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt thì xử lý theo điểm a khoản 7 và điểm d khoản 11 Điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP.

"a) Xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt"

"d) Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 2, khoản 4, khoản 5 (mà hành vi vi phạm đã kết thúc), khoản 6 và khoản 7 Điều này."

Linh Nguyễn

Tải về Cong-van-2619.pdf

 

Lượt người xem:  Views:   211
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio