Xử lý vi phạm hành chính
Thứ 4, Ngày 20/05/2020, 10:00
Triển khai thực hiện Nghị định 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/05/2020 | Nguyễn Thị Linh

Để đáp ứng yêu cầu công tác và kịp thời triển khai các văn bản pháp luật đến toàn thể cán bộ, công chức biết thực hiện; vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 2281/UBND-NC ngày 14/5/2020 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (sau đây gọi là Nghị định số 19/2020/NĐ-CP) đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị của người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, cơ quan, tổ chức, các nhân có liên quan.

- Căn cứ thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP (từ ngày 31/3/2020, riêng các quy định về xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại các Điều 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 và 29 của Nghị định có  hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020) và các nội dung quy định tại Nghị định số 19/2020/NĐ-CP, chủ động tổ chức hoạt động kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính bảo đảm tuân thủ đúng nguyên tắc, trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định.

- Rà soát các văn bản hiện hành để sửa đổi, bổ sung, ban hành mới theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới đảm bảo phù hợp với Nghị định số 19/2020/NĐ-CP.

Linh Nguyễn

Tải về 2281-NC.signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   256
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio