Xử lý vi phạm hành chính
Thứ 6, Ngày 13/04/2018, 12:00
Bộ Công an ban hành Thông tư quy định việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/04/2018 | Phòng QLXLVPHC&TDTHPL

Ngày 07/02/2018, Bộ Công an ban hành Thông tư số 05/2018/TT-BCA quy định việc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (ĐVCSCNBB). Thông tư số 05/2018/TT-BCA bao gồm 13 Điều và 07 biểu mẫu kèm theo.

                                                     CNBB 1.jpg

Thông tư trên quy định về nguyên tắc thu thập tài liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính ĐVCSCNBB (tại Điều 2); Xác định nơi cư trú và xác minh nơi cư trú của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (tại Điều 4): việc xác minh được thực hiện bằng hình thức xác minh trực tiếp hoặc gửi Phiếu yêu cầu xác minh; Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (tại Điều 5):

- Đối với người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định, hồ sơ gồm có: a- Bản tóm tắt lý lịch của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính ĐVCSCNBB; b- Bản tường trình của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính ĐVCSCNBB hoặc của người đại diện hợp pháp của họ; c- Biên bản vi phạm hành chính về hành vi sử dụng ma túy trái phép; d- Bản sao Giấy chứng nhận đã chấp hành xong Quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với trường hợp đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn do nghiện ma túy hoặc bản sao Quyết định chấm dứt thi hành Quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn;

- Đối với người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định, thì hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính ĐVCSCNBB gồm có: 1- Các tài liệu, giấy tờ quy định tại điểm a, b, c đối với người nghiện ma túy có nơi cư trú ổn định; 2 - Phiếu trả lời kết quả của người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP về tình trạng nghiện hiện tại của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính ĐVCSCNBB; 3- Tài liệu xác định người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định.

Ngoài ra, Thông tư số 05/2018/TT-BCA còn quy định về việc đọc hồ sơ (tại Điều 7), theo đó, sau khi hoàn thành việc lập hồ sơ, cơ quan Công an nơi lập hồ sơ phải gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện văn bản thông báo về việc lập hồ sơ cho người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính ĐVCSCNBB hoặc người đại diện hợp pháp của họ; việc đọc hồ sơ được thực hiện theo giờ hành chính tại trụ sở cơ quan lập hồ sơ hoặc địa điểm thuận tiện do cơ quan lập hồ sơ lựa chọn. Thời hạn đọc hồ sơ là 05 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo về việc lập hồ sơ.

Bên cạnh đó, Thông tư trên còn quy định các biểu mẫu sử dụng trong việc lập hồ sơ đề nghị như: Bản tóm tắt lý lịch của người bị đề nghị; Phiếu yêu cầu xác minh; Phiếu trả lời kết quả xác minh; Bản tường trinh; Thông báo về việc lập hồ sơ đề nghị; Biên bản về việc đọc hồ sơ; Văn bản đề nghị kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị.

Thông tư số 05/2018/TT-BCA có hiệu lực từ ngày 26/3/2018, sự ra đời của Thông tư sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho ngành Công an, địa phương trong quá trình lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc phát huy được hiệu quả trong thời gian tới./.

                                                                                                                        Trâm Anh (Phòng XLVPHC&THPL-STP)  

Lượt người xem:  Views:   1684
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio