Xử lý vi phạm hành chính
Thứ 4, Ngày 11/01/2017, 11:00
Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
11/01/2017 | Phòng QLXLVPHC&TDTHPL

Để tiếp tục triển khai thống nhất, đồng bộ việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (VPHC); phổ biến sâu rộng nội dung của Luật Xử lý VPHC và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành trong cán bộ, công chức, người thi hành công vụ, các tổ chức và cá nhân trong tỉnh góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, làm giảm vi phạm pháp luật; ngày 30/12/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3731/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Kế hoạch năm 2017 có các nội dung, nhiệm vụ chính như: Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật quy định về xử lý VPHC; tập huấn, hướng dẫn quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC và bồi dưỡng nghiệp vụ xử lý VPHC; kiện toàn nhân lực và bố trí kinh phí đảm bảo việc quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC; tăng cường công tác phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về xử lý VPHC; kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về xử lý VPHC; báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC.

anh tin bai 1.jpg

Để thực hiện Kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp theo dõi, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện triển khai thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch; làm đầu mối tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai, kết quả thực hiện về UBND tỉnh định kỳ theo quy định; UBND cấp huyện căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh, xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác này trên địa bàn địa phương mình. Các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC; bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC trong phạm vi quản lý.

New Picture (7).jpg

Việc triển khai nhiệm vụ công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC năm 2017 theo Luật Xử lý VPHC và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm xem xét, đánh giá thực trạng thi hành pháp luật về xử lý VPHC tại địa phương tỉnh Bình Dương, kịp thời đôn đốc, chỉ đạo các ngành, đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về xử lý VPHC, đồng thời phát hiện những vướng mắc, bất cập để có các giải pháp hoặc kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực này./.

Đính kèm nội dung của Quyết định số 3731/QĐ-UBND.  Tải về QD 3731 UBND TINH BD.PDF                                                                                          Trâm Anh

                                             (Phòng QLXLVPHC&TDTHPL)​

Lượt người xem:  Views:   1585
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio