Xử lý vi phạm hành chính
Thứ 6, Ngày 05/08/2016, 15:00
CÔNG VĂN SỐ 884/STP-XLVPHC&THPL NGÀY 27/7/2016 HƯỚNG DẪN BÁO CÁO ĐỊNH KỲ CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/08/2016 | Phòng QLXLVPHC&TDTHPL

HƯỚNG DẪN BÁO CÁO ĐỊNH KỲ

CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

 

Nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, địa phương khi thực hiện báo cáo định kỳ (06 tháng và hàng năm) về công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính, trên cơ sở quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật; ngày 27/7/2016, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương ban hành Công văn số 884/STP-XLVPHC&THPL về việc hướng dẫn báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Theo đó, các mẫu đề cương và biểu mẫu báo cáo quy định tại Công văn số 884/STP-XLVPHC&THPL được xây dựng riêng cho từng cấp (16 Sở của tỉnh; UBND cấp huyện và UBND cấp xã) với điểm mới nổi bật là đảm bảo bám sát chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và báo cáo chỉ yêu cầu tập trung vào thống kê số liệu, hạn chế tối đa việc đánh giá, phân tích, so sánh.


Bên cạnh đó, các nội dung, biểu mẫu báo cáo cũng đã được Sở Tư pháp giải thích cụ thể hơn, nêu rõ những thông tin đơn vị báo cáo cần tập trung, đồng thời lượt bỏ những thông tin mà Sở Tư pháp qua theo dõi có thể tự tổng hợp, đánh giá được để giảm bớt khối lượng thông tin báo cáo, áp lực công việc cho các đơn vị, địa phương khi thực hiện công tác này trong thời gian tới./.


Tải về CV HUONG DAN TT 10.doc

Tải về Phụ lục 1 cấp xã.doc

Tải về Phụ lục 2 cấp huyện.doc

Tải về Phụ lục 3 các sở của tỉnh.doc

Tải về Bieu mau XLVPHC cho UBND cấp xã.xls

Tải về Bieu mau XLVPHC cho UBND cấp huyện.xls

Tải về Bieu mau XLVPHC cho sở ngành cấp tỉnh.xls


Lượt người xem:  Views:   3892
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio