Xử lý vi phạm hành chính
Thứ 2, Ngày 03/07/2023, 17:00
Công văn về việc báo cáo sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luât về xử lý vi phạm hành chính
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/07/2023 | Phòng HCTP&QLXLVPHC
Thực hiện Công văn số 2099/BTP-QLXLVPHC & TDTHPL ngày 26/5/2023 của Bộ Tư pháp và Công văn số 1105/VPUB-NC ngày 02/6/2023 của Văn phòng UBND tỉnh về việc sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luât về xử lý vi phạm hành chính.Sở Tư pháp trân trọng đề nghị Quý cơ quan, địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp thực hiện báo cáo sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP.

 1. Đơn vị thực hiện báo cáo

          - Cấp tỉnh: Tòa án nhân dân tỉnh, Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Tư pháp, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Kho bạc Nhà nước, Cục Hải quan, Cục Thuế, Cục Quản lý thị trường, Cục thi hành án dân sự, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh, Công an tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh.

          - Cấp huyện, xã: UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

2. Đề cương, biểu mẫu, thời điểm lấy số liệu báo cáo

- Đề cương, biểu mẫu báo cáo: theo mẫu Đề cương hướng dẫn báo cáo được gửi kèm theo Công văn này.

          *Lưu ý về nội dung báo cáo:

+ Báo cáo của các Sở/ngành không tổng hợp số liệu của các phòng, ban cấp huyện, cấp xã;

+ Báo cáo của UBND cấp huyện, cấp xã không tổng hợp số liệu của các ngành dọc (như: Công an; Chi cục Hải quan; Chi cục Thuế; Quản lý thị trường; Cơ quan thi hành án dân sự; Kho bạc Nhà nước; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước; Bảo hiểm xã hội…).

+ Báo cáo của UBND cấp huyện cần tổng hợp đầy đủ tình hình, số liệu trên địa bàn cấp huyện và của các UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

- Thời điểm lấy số liệu báo cáo:

+ Đối với số liệu về kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: Từ ngày 31/3/2020 đến ngày 01/6/2023;

+ Đối với số liệu về xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính: Từ ngày 01/7/2020 đến ngày 01/6/2023.

3. Thời gian gửi báo cáo về Sở Tư pháp tổng hợp

Báo cáo của các đơn vị đề nghị gửi về Sở Tư pháp trước ngày 10/7/2023 đồng thời gửi kèm file điện tử qua email: lanhht@binhduong.gov.vn để Sở Tư pháp kịp thời tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Chính phủ, Bộ Tư pháp theo đúng thời gian quy định.  ​

Tải về CV_1035_HCTP.signed.pdf

Lượt người xem:  Views:   224
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Tin mới nhất

Tác giả

Từ khóa

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio