Theo dõi thi hành pháp luật
Thứ 4, Ngày 26/05/2021, 14:00
Tài liệu rà soát văn bản liên quan đến lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/05/2021

​​Thực hiện nhiệm vụ rà soát các văn bản quy phạm pháp luật được giao tại điểm 2.1 khoản 2 Mục II Kế hoạch số 404/KH-UBND ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh về theo dõi tình hình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2021. Ngày 26/5/2021, Sở Tư pháp đã có Công văn số 775/STP-XLVPHC&THPL về phối hợp rà soát văn bản liên quan lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021, theo đó, Sở Tư pháp kính đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện rà soát để Sở Tư pháp hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

Các tài liệu kèm theo:  Tải về TAI LIEU RA SOAT.rar

Lượt người xem:  Views:   833
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Từ khóa

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio