Theo dõi thi hành pháp luật
Thứ 4, Ngày 07/04/2021, 09:00
Triển khai thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
07/04/2021

Ngày 02/4/2021, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Công văn số 1332/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật (THPL) trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021.

CV1332.png

Theo đó, để bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực hiện công tác theo dõi tình hình THPL năm 2021 theo Kế hoạch đề ra (Kế hoạch số 404/KH-UBND), UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Khẩn trương ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình THPL năm 2021 của ngành, địa phương, trong đó lĩnh vực theo dõi tình hình THPL cần xác định bao gồm: Các lĩnh vực được quy định tại Kế hoạch số 404/KH-UBND của UBND tỉnh (về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng; các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy) và các lĩnh vực khác tùy vào điều kiện thực tế, phạm vi, chức năng quản lý tại ngành, địa phương mình.

2. Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các hoạt động theo dõi THPL theo quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 gồm: Hoạt động kiểm tra; điều tra, khảo sát; thu thập thông tin và xử lý kết quả theo dõi THPL theo đúng chương trình, kế hoạch theo dõi THPL được cấp có thẩm quyền của ngành, địa phương phê duyệt (hiện tại, các hoạt động theo dõi THPL là một trong các tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo Quyết định số 3603/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương).

3. Tăng cường công tác truyền thông của ngành, địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng để góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp trong việc THPL về các lĩnh vực được xác định tại Kế hoạch số 404/KH-UBND và lĩnh vực khác (nếu có).

4. Phối hợp chặc chẽ với Sở Tư pháp trong việc triển khai các hoạt động theo dõi THPL năm 2021 nêu tại Kế hoạch số 404/KH-UBND của UBND tỉnh. Báo cáo kết quả theo dõi tình hình THPL năm 2021 của ngành, địa phương mình về Sở Tư pháp trước ngày 25/11/2021 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

5. Bố trí đủ kinh phí thực hiện các hoạt động theo dõi THPL, xử lý kết quả theo dõi THPL theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 225/BTC-HCSN ngày 07/01/2020 về việc hướng dẫn kinh phí bảo đảm thực hiện công tác theo dõi THPL và hướng dẫn của Sở Tài chính tại Công văn số 280/STC-HCSN ngày 20/01/2020 về việc kinh phí thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật.

 

 

Lượt người xem:  Views:   1437
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Từ khóa

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio