Theo dõi thi hành pháp luật
Thứ 4, Ngày 10/02/2021, 14:00
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/02/2021
Ngày 29/01/2021, Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay trên địa bàn tỉnh Bình Dương (Kế hoạch số 161/KH-STP).

Theo đó, nhằm đánh giá tình hình, kết quả thi hành Luật Nuôi con nuôi, Công ước La Hay và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay trên địa bàn tỉnh Bình Dương, với nội dung như sau:

1. Về phạm vi lĩnh vực theo dõi, gồm:

- Đánh giá kết quả tổ chức thi hành Luật Nuôi con nuôi, Công ước La Hay và các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác này;

- Đánh giá tình hình phát triển của con nuôi trong nước;

- Rà soát, đánh giá năng lực của các Cơ sở trợ giúp xã hội có chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em tham gia giải quyết việc nuôi con nuôi;

- Đánh giá công tác kiểm tra, theo dõi, quản lý việc tiếp nhận và sử dụng các khoản hỗ trợ tại Cơ sở trợ giúp xã hội có chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em khi giải quyết việc nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh.

2. Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật, gồm:

- Thu thập thông tin về tình hình thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay;

- Kiểm tra tình hình thực hiện Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay;

- Điều tra, khảo sát tình hình thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay;

- Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay.

LINH.STP.BD

Tải về KH_161_STP-TDTHPL.signed.pdf

 

Lượt người xem:  Views:   525
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Từ khóa

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio