Theo dõi thi hành pháp luật
Thứ 4, Ngày 03/02/2021, 10:00
Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
03/02/2021

Ngày 27/01/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2021 (Kế hoạch số 404/KH-UBND) cụ thể như sau:

Các lĩnh vực được xác định theo dõi trọng tâm, liên ngành năm 2021, bao gồm:

- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, rừng

+ Phạm vi theo dõi: Việc thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; về giao rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng.

+ Đối tượng theo dõi: Các sở, ngành và địa phương có liên quan.

- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật phòng cháy và chữa cháy

+ Phạm vi theo dõi: Việc thi hành pháp luật về các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy.

+ Đối tượng theo dõi: Các sở, ngành và địa phương có liên quan.

Các hoạt động theo dõi tình hình thi hành pháp luật:

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật;

- Tổ chức thu thập, xử lý thông tin tình hình thi hành pháp luật;

- Kiểm tra liên ngành tình hình thi hành pháp luật;

- Điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật.

Tổ chức thực hiện: Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021. Tổng hợp kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trong Báo cáo chung về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 của ngành, địa phương mình và gửi về Sở Tư pháp trước ngày 25/11/2021 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tư pháp.

LINH.STP.BD

Tải về 404-KH.signed.pdf

 

Lượt người xem:  Views:   662
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Từ khóa

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio