Theo dõi thi hành pháp luật
Thứ 4, Ngày 09/12/2020, 09:00
Kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
09/12/2020

Căn cứ Quyết định số 1548/QĐ-BTP ngày 08/7/2020 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm (ĐKBPBĐ) năm 2020 và theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 3535/UBND-NC ngày 23/7/2020 về việc giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc theo dõi thi hành pháp luật về ĐKBPBĐ bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thông qua việc thu thập thông tin từ việc kiểm tra định kỳ một số Văn phòng đăng ký đất đai và chi nhánh theo kế hoạch và qua thu thập từ các phương tiện thông tin đại chúng; phản ánh, kiến nghị từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có); báo cáo kết quả về Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm - Bộ Tư pháp trước ngày 30/11/2020.

Trên cơ sở các thông tin về tình hình thi hành pháp luật về ĐKBPBĐ bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất mà Sở Tư pháp thu thập được thông qua các hoạt động: Rà soát văn bản QPPL; phát phiếu điều tra, khảo sát; phối hợp với Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về ĐKBPBĐ tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh và một số Chi nhánh. Sở Tư pháp đã tổng hợp, xây dựng dự thảo báo cáo kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Ngày 30/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Báo cáo số 309/BC-UBND Kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

​  Tải về 309-BC.UBND.pdf

Lượt người xem:  Views:   563
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Từ khóa

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio