Theo dõi thi hành pháp luật
Thứ 4, Ngày 12/08/2020, 10:00
Kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường nước, đất, không khí, quản lý chất thải
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/08/2020 | Nguyễn Thị Linh

Thực hiện nhiệm vụ được phân công theo Kế hoạch số 311/KH-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh, Sở Tư pháp đã phối hợp cùng các sở, ngành tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) do Trung ương và địa phương ban hành liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường nước, đất, không khí, quản lý chất thải.

BVMT 1.jpg

(Ảnh minh họa môi trường nước)

Tổng số văn bản QPPL do Trung ương và địa phương ban hành được tập hợp để rà soát là: 68 văn bản (còn hiệu lực). Trong đó: Văn bản do Trung ương ban hành làm căn cứ pháp lý rà soát là 44 văn bản và văn bản QPPL do địa phương ban hành được tập hợp rà soát là 24 văn bản với kết quả rà soát như sau:

+Số văn bản QPPL của Trung ương có nội dung giao thẩm quyền cho HĐND, UBND tỉnh ban hành văn bản quy định chi tiết là: 04 văn bản: Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ quy định về thoát nước và xử lý nước thải; Thông tư số 13/2018/TT-BXD ngày 27/12/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước và Nghị định số 38/2015/NĐ-CP  ngày 24/4/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu.

+Số văn bản QPPL có quy định không đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ là: 03 văn bản: Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/04/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu; Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường.

+Số văn bản chưa đảm bảo tính khả thi là: 00 văn bản.

Trên cơ sở kết quả rà soát các văn bản QPPL do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường nước, đất, không khí, quản lý chất thải. Sở Tư pháp nhận thấy, tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết của địa phương liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường thời gian qua là tương đối đầy đủ, kịp thời. Hầu hết các văn bản QPPL của địa phương ban hành đều đảm bảo hợp hiến, hợp pháp và tính khả thi khi triển khai thực hiện. Tuy nhiên, tại thời điểm rà soát có 02 Nghị quyết của HĐND tỉnh và 08 Quyết định của UBND tỉnh ban hành có một phần căn cứ pháp lý làm cơ sở ban hành đã hết hiệu lực thi hành.

Linh Nguyễn

 

Lượt người xem:  Views:   676
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Từ khóa

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio