Theo dõi thi hành pháp luật
Thứ 3, Ngày 28/07/2020, 17:00
Kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành về lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/07/2020 | Nguyễn Thị Linh

Thực hiện Kế hoạch số 837/KH-STP ngày 15/5/2020 của Sở Tư pháp về theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2020, Sở Tư pháp  tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh Bình Dương ban hành về đăng ký giao dịch bảo đảm với kết quả như sau:

Tổng số văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và địa phương ban hành được tập hợp để rà soát: 11 văn bản (còn hiệu lực). Trong đó: Văn bản do Trung ương ban hành làm căn cứ pháp lý để rà soát là 10 văn bản và văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành được tập hợp rà soát là 01 văn bản quy phạm pháp luật.

+ Số văn bản pháp luật của Trung ương có giao thẩm quyền cho HĐND, UBND tỉnh ban hành văn bản quy định chi tiết là 02 văn bản: Luật số 97/2015/QH13 năm 2015 của Quốc hội về phí và lệ phí và Thông tư 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Số văn bản không đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ là 02 văn bản: Nghị định 102/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ quy định thành phần hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và Thông tư 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

+ Số văn bản chưa đảm bảo tính khả thi là: 00 văn bản.

Trên cơ sở kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và HĐND, UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm, Sở Tư pháp nhận thấy, tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết của Trung ương và địa phương tỉnh Bình Dương liên quan đến đăng ký giao dịch bảo đảm thời gian qua là đầy đủ, kịp thời; hầu hết các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương và địa phương ban hành đều đảm bảo hợp hiến, hợp pháp và tính khả thi khi triển khai thực hiện trên thực tế của địa phương.

Tuy nhiên, tại thời điểm rà soát có 01 văn bản do Trung ương ban hành có nội dung không đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với Luật Đất đai năm 2013 và 01 văn bản do Trung ương ban hành có nội dung không đảm bảo tính thống nhất với quy định của Luật Phí và lệ phí năm 2015, Nghị định số 102/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 202/2016/TT-BTC ngày 09/11/2016 của Bộ Tài chính.

Linh Nguyễn

Tải về BC_100_STP-TDTHPL_RA SOAT LV TU PHAP.signed.pdf

 

Lượt người xem:  Views:   707
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Từ khóa

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio