Theo dõi thi hành pháp luật
Thứ 2, Ngày 17/04/2017, 10:30
Hướng dẫn việc thực hiện Kế hoạch theo dõi THPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2017 và Hệ dữ liệu VBQPPL có nội dung liên quan đến doanh nghiệp khởi nghiệp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
17/04/2017 | Phòng QLXLVPHC&TDTHPL

​Triển khai Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2017 (ban hành kèm theo Quyết định số108/QĐ-BTP ngày 23/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), trong thời gian qua Bộ Tư pháp đã nhận được phản ánh của một số địa phương về những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. 

​Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các địa phương và tiếp tục triển khai toàn diện, hiệu quả Kế hoạch nêu trên, ngày 10/4/2017 Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 1154/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL về việc triển khai Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2017. Theo đó, Bộ Tư pháp xác định cụ thể đối tượng doanh nghiệp được lựa chọn để theo dõi, đồng thời nêu rõ một số hoạt động về theo dõi thi hành pháp luật liên quan đến doanh nghiệp khởi nghiệp để Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quan tâm, chỉ đạo thực hiện (Phụ lục 1 kèm theo Công văn số 1154/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL) tại địa phương mình.
Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp cũng đã xây dựng Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật có nội dung liên quan đến doanh nghiệp khởi nghiệp (Phụ lục 2 kèm theo Công văn số 1154/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL). Hệ dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật nêu trên là cơ sở quan trọng để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tham khảo, sử dụng trong quá trình triển khai, thực hiện Kế hoạch hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp năm 2017./.

file đính kèm:
Tải về 1.Scan CV 1154.pdf
Tải về Phu luc 1 kem Cong van 1154 (1).doc
Tải về Phu luc 2 kem Cong van 1154 (1).doc

 (Trích nguồn: Cục QLXLVPHC&TDTHPL​)Lượt người xem:  Views:   698
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Từ khóa

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio