Theo dõi thi hành pháp luật
Thứ 4, Ngày 25/01/2017, 12:00
BỘ TƯ PHÁP BAN HÀNH KẾ HOẠCH THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2017
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
25/01/2017 | Phòng QLXLVPHC&TDTHPL

Ngày 23/01/2017, Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 108/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật (THPL) trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2017.

Theo Kế hoạch nêu trên, lĩnh vực trọng tâm liên ngành tổ chức theo dõi tình hình THPL năm 2017 là hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, trong đó tập trung theo dõi tình hình thi hành các quy định của pháp luật về tạo dựng môi trường thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong việc tiếp cận, khai thác các nguồn lực về vốn, khoa học kỹ thuật, đất đai và lao động. Đối với lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp quyết định tổ chức theo dõi tình hình THPL về hồ sơ, thủ tục công chứng và đăng ký hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

kh2.png

KH1.jpg

Bộ Tư pháp chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình THPL về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn quản lý và chỉ đạo Chi ngánh Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các Sở, ngành khác có liên quan phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Sở Tư pháp tham mưu giúp UBND triển khai đồng bộ, hiệu quả Kế hoạch sau khi được ban hành.

Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Tư pháp, thời gian tới Sở Tư pháp sẽ phối hợp với các sở, ngành có liên quan sớm tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình THPL về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương để làm cơ sở triển khai thực hiện trong năm 2017.

Tải về Quyet dinh 108_QD.BTP.pdf./.

Kim Yến – Phòng XLVPHC&THPL​

Lượt người xem:  Views:   1442
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Từ khóa

Tin mới nhất

Tác giả

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
Audio